Erbjudande

Grundkurs i digital tillgänglighet

Utbildning inom digital tillgänglighet på grundnivå

Erbjudande

Tillgänglighet för utvecklare

Utbildning inom webbdirektiven för tillgänglighet för dig som är utvecklare

Utbildning

Sitevision Webbanalys

Kurs i verktyget Sitevision Webbanalys. Kursen ger dig kunskaper i Sitevision Webbanalys olika funktioner och hur de används.

Kategorier: Utbildning
Erbjudande

Intranät

Våra experter hjälper er att ta fram ert moderna intranät, så att det passar för just era krav & framtida behov.

Kategorier: Intranät, Office 365, Sitevision
Erbjudande

RPA och Automation

Stor vikt av automatisering & dess roll i framtiden. Eliminera allt repetitivt jobb, för ökad konkurrenskraft.

Erbjudande

Artificiell intelligens (AI)

Det finns enorm potential AI-teknik, så länge man har ordning på data och är kreativ. Då finns inga gränser för hur AI kan effektivisera verksamheten.

Kategorier: AI
Erbjudande

Förändringsledning

Förändringsledning hanterar den mänskliga sidan av en förändring och handlar om att åstadkomma positiva beteendeförändringar hos människor.

Kategorier: Digital transformation
Utbildning

GDPR, Schrems II & cookies

Utbildning inom GDPR, Schrems II och Cookies. Kursen vänder sig till dig som arbetar delvis eller på heltid med dessa frågor.

Kategorier: Utbildning
Utbildning

Certified Scrum Product Owner

Certifieringsförberedande. Genom Scrum kunna styra produkt- & tjänsteutveckling på ett agilt arbetssätt för ökad effektivtet & produktivitet.

Kategorier: Agil, Agilt arbetssätt, Digitala kurser, Ledarskap, Projekt- och förändringsledning
Erbjudande

Dynamics 365 Sales

Stöd säljarbetet på alla nivåer i organisationen med Dynamics 365 Sales. Aktivera och accelerera er digitala försäljning genom att koppla samman personer med processer.

Kategorier: Customer Relationship Management, Dynamics 365
Erbjudande

Microsoft Power Apps

Skapa appar snabbt, för alla enheter, anpassade efter era affärsbehov och som ansluter till företagets lagrade data med hjälp av Mocrosoft Power Apps.

Kategorier: Customer Relationship Management, Dynamics 365
Erbjudande

Dynamics 365 Marketing

Automatisera marknadsföringen med Dynamics 365 Marketing. Kommunicera med kunderna en och en – men i stor skala, med Marketing Automation.

Kategorier: Customer Relationship Management, Dynamics 365
Erbjudande

Dynamics 365 Field Service

Hjälp servicepersonal och enheter ute hos kund med Dynamics 365 Field Service. Identifiera och lös problem proaktivt på distans med hjälp av IoT-sensorer.

Kategorier: Customer Relationship Management, Dynamics 365
Erbjudande

CRM

Vi hjälper er att automatisera och effektivisera kundrelationer genom att utnyttja CRM-plattformarnas alla möjligheter.

Kategorier: Ärendehantering, CRM, Dynamics 365, Fältservice, Marketing Automation, Säljstöd
Erbjudande

Dynamics 365 Customer Service

Hantera ärenden effektivt och fånga upp kunskap med Dynamics 365 Customer Service. En komplett lösning för konsekvent & uppkopplad support i alla kanaler.

Kategorier: Customer Relationship Management, Dynamics 365
Erbjudande

Marknads­föring & kommuni­kation

Heltäckande tjänster inom marknadsföring, användarupplevelse och kommunikation. Vi är experter på UX, digital marknadsföring och branding.

Kategorier: Design, Kommunikation, SEM, SEO, UX
Erbjudande

SEO-audit

Din sajts organiska ranking är avgörande för både din synlighet, trovärdighet och lönsamhet. Öka er ranking med en SEO-audit idag.

Erbjudande

UX-audit

En bra användarupplevelse, där dina besökare når sina mål, kan vara avgörande för din lönsamhet. Kom igång med en UX-audit.

Erbjudande

Varumärkesutveckling

Vi tar fram kraften i ditt varumärke. Med smart, insiktsdriven positionering och förståelse för dina utmaningar, din verksamhet och omvärld.

Kategorier: Communication
Erbjudande

Användarupplevelse

Vi hjälper er förvandla komplexa problem till enkla beslut med UX- och tjänstedesign. Vi kan allt från webb & app till digitala tjänster.

Kategorier: Communication
Erbjudande

Innehåll & kampanj

Skapa innehåll & kampanjer som engagerar tillsammans med oss. Vi berättar din unika historia på ett sätt som får människor att stanna upp.

Kategorier: Communication
Erbjudande

Varumärkes­utveckling & design

Vi skapar förändring med strategi, design och innovation i fokus.

Kategorier: Strategi, Varumärkesutveckling
Erbjudande

Samarbeten med yrkeshögskolor

Inom Consids utbildningserbjudande erbjuder vi föreläsningar, kurser och utbildningar i samarbete med yrkeshögskolor.

Erbjudande

Continuous Integration & Continuous Delivery

CI & CD är utvecklingsmetoder för att leverera kodändringar oftare och mer tillförlitligt.

Kategorier: Mobility
Erbjudande

Koncept, design & användar­upplevelse

Vi hjälper er genom hela projektet - från appdesign till färdig produkt med användarupplevelse i fokus.

Kategorier: Mobility
Erbjudande

Autentisering, kryptering & säker data­överföring

Vi har stor erfarenhet av mobil lösningar för identifiering, autentisering och verifikation.

Kategorier: Mobility
Erbjudande

Mobil arkitektur & infrastruktur

Öka er apps prestanda och stabilitet. Möjliggör effektiv förvaltning.

Kategorier: Mobility
Utbildning

ISTQB

Certifiera dig som testare på grundnivå genom kursen ISTQB.

Kategorier: Programvarutestning, Utbildning
Utbildning

UX writing

Lär dig mer om att förstå, skapa och förbättra användarens upplevelse på din app eller webbsida med hjälp av UX-skrift.

Kategorier: User Experience, Utbildning
Utbildning

Tillgänglighet för redaktörer

Utbildning inom det nya Webbdirektivet / WCAG för dig som redaktör.

Kategorier: Tillgänglighet (WCAG), Utbildning
Erbjudande

Analys, test & kvalitets­säkring

Våra experter bistår er i testning, analys & kvalitetssäkring av er mobila tjänst för ökad kvalitet.

Kategorier: Mobility
Utbildning

Personlig effektivitet

Kurs i personlig effektivitet, multitasking och att få saker gjorda.

Kategorier: Projekt- och förändringsledning, Utbildning
Utbildning

PowerPoint: fortsättningskurs

Fortsättningskurs i PowerPoint som ger dig ökad kunskap i mer avancerade verktyg och funktioner i programmet.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

PowerPoint: grundkurs

Grundkurs i PowerPoint som ger dig verktygen och förutsättningarna till ett så effektivt arbetssätt som möjligt.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

Word: fortsättningskurs

Fortsättningskurs i Word som ger dig ökad kunskap i mer avancerade verktyg & funktioner.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

Word: grundkurs

Grundkurs i Word som ger dig verktygen och förutsättningarna till ett så effektivt arbetssätt som möjligt.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

Excel: fortsättningskurs

Fortsättningskurs i Excel som ger dig ökad kunskap i mer avancerade verktyg & funktioner som databasfunktioner, konsolidering, pivottabeller.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

Excel: grundkurs

Grundkurs i Excel som ger dig verktygen och förutsättningarna till ett så effektivt arbetssätt som möjligt.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

Grundkurs i Office 365 anpassat efter verksamheten

Grundkurs i Office 365 som ger dig verktygen och förutsättningarna till ett så effektivt arbetssätt som möjligt.

Kategorier: Office 365, Utbildning
Utbildning

Förändrings­ledning

Att leda och hantera förändringar är fokuset i denna kurs där vi varvar teori med praktiska verktyg för ett lyckat resultat.

Kategorier: Ledarskap, Projekt- och förändringsledning, Utbildning
Utbildning

Säker webbutveckling

Kurs i kodning, hur appar & webb kan attackeras & hur du kan undvika & skydda er miljö. Lär dig bemästra webbutveckling på ett säkert sätt.

Kategorier: IT-säkerhet, Utbildning
Utbildning

SAFe® Product Owner

Kurs i optimering av värdet i en Lean Agil-organisation.

Kategorier: Agilt arbetssätt, Utbildning
Utbildning

Den agila kravresan

Kurs bestående av fyra kunskapsetapper, som tillsammans ger kunskap om hur man arbetar med krav vid agil utveckling.

Kategorier: Agilt arbetssätt, Utbildning
Utbildning

Professional Scrum Master

Kurs i hur det är att arbeta som Scrum Master och att självständigt vidareutveckla scrum som arbetssätt.

Kategorier: Agilt arbetssätt, Utbildning
Utbildning

SAFe® DevOps Practitioner

Kurs i tillämpning av ett Lean-Agilt arbetssätt i stor skala.

Kategorier: Agilt arbetssätt, Utbildning
Utbildning

Leading SAFe®

I tvådagarsutbildningen Leading SAFe® lär man sig att tillämpa ett Lean-Agilt arbetssätt i stor skala och därigenom öka förmågan att leverera värde till sina kunder. Nytt i version 5.0 är ytterligare fokus på kundfokus och verksamhetsnytta – Business Agility!

Kategorier: Agilt arbetssätt, Utbildning
Utbildning

Programmering & Test

Consid erbjuder kurser & utbildningar inom Programvarutestning, där bland annat ISTQB för certifiering på grundnivå ingår. Boka en kurs.

Kategorier: Digitala kurser
Utbildning

Tillgänglighet & WCAG

Kurser och utbildningar inom digital tillgänglighet och WCAG (Web Content Accessability Guidelines).

Kategorier: Digitala kurser