Applikationsförvaltning

Applikationsförvaltning (Application Management) står för den totala leveransen inom support, förvaltning, utveckling, förvaltningsledning och projektledning.

MER OM VÅRT ERBJUDANDE

I många företag och organisationer är inte applikationsutveckling och applikationsförvaltning en del av kärnverksamheten. Det kan bland annat leda till problem med att attrahera, bibehålla och utveckla kompetent personal.

Att inte prioritera den här delen kan också göra det svårt för företag att följa med i den snabba tekniska utvecklingen inom digitalisering och applikationsutveckling, liksom att uppnå rätt kvalitet och servicenivå för leveranser av produkter och tjänster. Dessutom upplever många att det är svårt att snabbt och flexibelt förändra resursbehov och optimera kostnader, eftersom man saknar konkurrensutsättning och förmåga att snabbt förändra personalvolym.

Genom vårt affärsområde Applikationsförvaltning (Application Management) kan vi snabbt förändra vår bemanning och hjälpa våra kunders verksamhet att få ett användarvänligt IT-stöd – alltid i nära samarbete med uppdragsgivarens verksamhet och IT-avdelning.

Vår portfolio omfattar:

  • Övertagande enligt en trestegsprocess
  • Samverkansmodell
  • Förvaltning och support
  • Leverans mot servicenivåer
  • Utveckling av nytt verksamhetsstöd
  • Agil projektledning
  • Verksamhetsstyrd förvaltningsledning
  • Outsourcing
  • Offshore eller Nearshore som komplement
  • Agil arbetsmetodik

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.