Continuous Integration (CI) & Continuous Delivery (CD) inom apputveckling

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Continuous Integration och Continuous Delivery?

Kontakta oss!

Continuous Integration och Continuous Delivery är kraftfulla verktyg med vilka utvecklingsteam kan leverera oftare och mer tillförlitligt, vilket leder till en högre kvalitet.

Infrastruktur för Continuous Integration och Continuous Delivery för mobil

Många av de appar vi utvecklar håller en hög teknisk nivå, med en stor mängd källkod och i många fall tredjepartsmoduler. Detta, i kombination med att de mobila plattformarna utvecklas i hög takt, gör att det är väldigt viktigt att ha bra arbetssätt med reproducerbarhet och automation för att bygga koden.

Vi har arbetat med de vanligaste plattformarna för Continuous Integration och Continuous Delivery, såsom Jenkins, Azure DevOps, Bitrise, Travis, CircleCI, TeamCity, mfl. Vi har också god erfarenhet av verktyg som exempelvis Fastlane för att möjliggöra automation av allt från skärmdumpar till uppladdning till app-butikerna.

En självklar del av utvecklingsprocessen är kvalitetssäkring och testning, och de mobila plattformarna erbjuder en extra utmaning i form av att välja rätt sorts distribution av testversioner.

 

Vad är Continuous Integration?

Continuous integration (CI) är en metod som används inom systemutveckling. Utvecklingsteam använder versionshantering och integrerar sitt arbete ofta. CI fokuserar på att skapa ett konsekvent och automatiserat sätt att bygga och enhetstesta applikationer.

Genom att bygga och testa automatiskt så kan utvecklingsteamet göra kodändringar oftare och upptäcka eventuella fel så fort som möjligt.

 

Vad är Continuous Delivery?

Continuous Delivery (CD) bygger på CI, men tar automatiseringen ett steg längre. Med CD byggs appen automatiskt med syfte att antingen produktionssätta eller leverera för acceptanstestning. Syftet är att snabbt kunna leverera nya eller uppdaterade appar med hög kvalitet.

Med denna metod minskar komplexiteten med att distribuera mobila applikationer. Utvecklarna kan koncentrera sig på programmering istället för förberedelser av releaser. Återkoppling från slutanvändarna blir snabbare eftersom ny funktionalitet eller rättningar kan släppas i en högre takt.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.