Apputveckling med digital tillgänglighet

Vi hjälper er att göra de rätta valen så att alla användare inkluderas

Vill du veta mer om hur vi jobbar med digital tillgänglighet vid apputveckling?

Kontakta oss!

Tillgänglighet är av största vikt vid utveckling av appar och mobila tjänster. Vi har stor erfarenhet av digital tillgänglighet och har under åren byggt flertalet mobila lösningar.

Utveckling av tillgängliga appar

Vi vet vikten av digital tillgänglighet när det gäller utveckling av mobila tjänster och detta är alltid en prioritet.

Omkring 20 procent av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. För dem kan en god tillgänglighet vara helt avgörande. Att tillgänglighetsanpassa dina appar är ofta bättre för alla målgrupper, de är vanligtvis både snabbare och enklare att använda. När vi utvecklar har vi detta i åtanke.

Att arbeta med tillgänglighet är viktigt för dagens organisationer, inte minst för att uppfylla de lagkrav som gäller, men även för att säkerställa att samtliga användare inkluderas, även de som har någon form av funktionsnedsättning.

Vi erbjuder en tillgänglighetsanalys, dvs en granskning av tillgängligheten i er befintliga mobilapplikation. Analysen är baserad på Tillgänglighetsdirektivet, internationella riktlinjer och de riktlinjer som respektive plattform har gällande tillgänglighet.

Vill du veta mer om tillgänglighet?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.