Mobil arkitektur och infrastruktur

Vi hjälper er välja rätt

Vill du veta mer om hur vi jobbar med mobil arkitektur och infrastruktur?

Kontakta oss!

Val av teknisk struktur och infrastruktur är idag av högsta vikt för ett lyckat app-projekt. Vi hjälper er att öka era appars prestanda och stabilitet, och att möjliggöra effektiv förvaltning.

Rätt arkitektur och infrastruktur för ert approjekt

Dagens mobila applikationer utgör ofta grundstommen i våra kunders digitala erbjudande till sina slutanvändare. Det är vanligt att kunden har flera applikationer som utvecklas i olika ramverk och med olika plattformar i åtanke. Detta innebär skilda krav och begränsningar på utveckling, förvaltning, utvecklingsteam och leverantörer, samt medvetenhet kring val av teknisk arkitektur och infrastruktur.

Vi arbetar tillsammans med er för att hjälpa till att göra smarta och välinformerade beslut i valet av väg framåt. Det kan exempelvis handla om att styra upp gemensamma kodbaser och moduler mellan utvecklingsteam, eller skapa strategier för övergripande teknikval för att underlätta stabilitet och möjliggöra effektiv förvaltning.

 

Mobil arkitektur

Förenklat kan vi säga att det finns en uppsättning mönster och tekniker som krävs för att bygga en väl fungerande app. Teknikerna och mönstren är skapade med leverantörskrav och branschstandarder i åtanke och de specifika elementen i arkitekturen väljs utifrån era krav och önskade funktioner.

Presentation, navigation och servicelager är grundstenarna i arkitekturen. Dvs; hur ska appen se ut, hur ska användaren navigera i appen och hur ska appen kommunicera (serverkommunikation, logik, lagring, etc).

 

Mobil infrastruktur

Mobila appar består inte endast av programvaran som körs på telefonen. I de flesta fall är appen en del av en större infrastruktur. Det kan vara ett affärssystem som appen behöver nå, en backend-server som appen behöver ansluta till, identifikationslösningar, databaser, webbaserade lagringslösningar eller administrationsgränssnitt.

Kopplingarna är många och det är viktigt att förstå att appen inte lever som en isolerad enhet, utan snarare är en del av en infrastruktur som består av och stöder flera olika komponenter.

Vill du veta mer om arkitektur och infrastruktur i appar?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

  Läs mer om vårt erbjudande inom mobilitet och appar

  Erbjudande

  Continuous Integration & Continuous Delivery

  CI & CD är utvecklingsmetoder för att leverera kodändringar oftare och mer tillförlitligt.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Koncept, design & användar­upplevelse

  Vi hjälper er genom hela projektet - från appdesign till färdig produkt med användarupplevelse i fokus.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Autentisering, kryptering & säker data­överföring

  Vi har stor erfarenhet av mobil lösningar för identifiering, autentisering och verifikation.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Mobil arkitektur & infrastruktur

  Öka er apps prestanda och stabilitet. Möjliggör effektiv förvaltning.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Analys, test & kvalitets­säkring

  Våra experter bistår er i testning, analys & kvalitetssäkring av er mobila tjänst för ökad kvalitet.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Förvaltning & vidare­utveckling

  Era mobila tjänster hålls uppdaterade efter marknadens krav, gällande regelverk & era behov.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Digital tillgänglighet för appar

  Tillgänglighet är av största vikt vid apputveckling. Vi ser till att alla användare inkluderas.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Bluetooth, NFC & Beacons

  Våra experter hjälper er med uppkopplad hårdvara, Bluetooth, NFC och Beacons.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Pushnotiser & köp inuti appar

  Våra apputvecklare har hjälp världsledande appar med Push Notifications, In-App Purchases.

  Kategorier: Mobility
  Erbjudande

  Native- & Cross platform-appar

  Vad är skillnaden mellan Native-appar & Cross platform-lösningar? Vi hjälper er hitta rätt.

  Kategorier: Mobility
  Ladda fler