Digital Transformation

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med digital transformation?

Kontakta oss!

Inom Digital Transformation hjälper vi våra kunder att möta de digitala utmaningar de står inför.

http://Anders%20Henriksson%20på%20Consid%20Innovation

Anders L. Henriksson

Affärsområdesansvarig

anders.l.henriksson@consid.se 0709-60 72 89
MER OM VÅRT ERBJUDANDE

Vi befinner oss just nu en bit in i den digitala tidsåldern och på tröskeln till den fjärde industriella revolutionen – en tid som präglas av omfattande, snabba förändringar. Den digitala omställningen är den starkast drivande förändringsfaktorn i samhället och alla verksamheter genomgår i någon form denna omställning. 

Digital transformation är ett grundläggande skifte som berör alla delar och nivåer i företag och organisationer, där gränserna mellan produkt och tjänst och aktörer som kund, leverantör, producent och konkurrent suddas ut. Beteenden, behov och förväntningar förändras i takt med att ny teknik blir tillgänglig och nya generationer kommer in i samhället.

Dagens svårigheter kan bland annat vara att balansera resurser och behov mellan dagens kärnverksamhet och framtidens position och erbjudande. Inom vårt affärsområde Digital Transformation hjälper vi våra kunder att driva omställningen för att skapa ökad effektivitet och försäljning. Genom att förena kompetenser inom strategi, förändringsledning, innovation, verksamhetsutveckling och affärsutveckling kan vi successivt förflytta våra kunders verksamhet i rätt riktning och på så sätt hjälpa dem att gå igenom sin digitala transformation på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Vår portfolio omfattar:

 • Strategiutveckling
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Innovationsledning
 • Utveckling av affärsmodell
 • Utveckling av styrmodell
 • Uppbyggnad av ledningssystem
 • Processutveckling
 • Strategisk rådgivning
 • Organisationsförändring
 • Beslutsunderlag i strategiska vägval
 • Analyser av marknad, konkurrenter, trender, omvärld m m
 • Interim kompetensförstärkning av chef eller annan nyckelroll

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.