Informationssäkerhet

Inom Informationssäkerhet hjälper vi våra kunder att få grepp om den viktigaste tillgången – informationen.

MER OM VÅRT ERBJUDANDE

Vi är övertygade om att säkerhet behöver bli en integrerad del av både kultur och beslutsfattande på alla nivåer. Med rätt hantering kan medarbetare bli den största tillgången i att upprätthålla rätt säkerhetsnivå, och därmed bidra till att verksamheten fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

Förmågan att styra, strukturera och hantera information är central i alla organisationer och det är viktigt att vi har hög effektivitet i processer för att skapa fördelar, bygga förtroende och behålla proaktivt handlingsutrymme. De flesta organisationer hanterar även personuppgifter eller annan känslig information. Ett läckage, intrång eller annan incident kan få förödande konsekvenser för varumärket. De verksamheter som därför lyckas ta ett samlat grepp om såväl säkerhetsnivå som informationsbehov skapar rätt förutsättningar för digital transformation, verksamhetsutveckling och innovation, och stärker beslutsförmågan på alla nivåer.

Genom att kartlägga hur våra kunder skapar, använder och sparar information samt genom att analysera informationsflöden ur ett användarperspektiv, kan vi beskriva informationstillgångarna och de rätta skyddsåtgärderna. Vi tar fram nyckeltal som mäter effekten i verksamheten, definierar roller och ansvar och skapar tydliga vägar för rapportering och kommunikation. Vårt fokus är att säkerställa verksamhetens kontinuitet samt att skapa trygghet när viktiga beslut ska fattas.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.