Innovation

Genom affärsområdet Innovation fångar vi på ett organiserat sätt upp de idéer och den kreativitet som finns hos våra kunder. Att sätta en strukturerad innovationsstrategi är avgörande för att nå framgång i den tid av förändring vi lever och verkar i.

http://Anders%20Henriksson%20på%20Consid%20Innovation

Anders L. Henriksson

Affärsområdesansvarig

anders.l.henriksson@consid.se 0709-60 72 89
MER OM VÅRT ERBJUDANDE

Innovation är en av de viktiga motorerna för alla verksamheter. Vårt mål är att alla bra idéer ska testas i skarp miljö utan att nödvändigtvis kräva stora resurser. Med snabba och strukturerade innovations- och idémetoder hjälper vi företag och organisationer att identifiera sina idéer och testa om de har bärighet i den dagliga verksamheten.

De verktyg vi använder i affärsområdet Innovation är beprövade metoder och strukturerade processer i kombination med nya digitala plattformar. Vår bredd och höga tekniska kompetens ihop med kunskapsresurser, omvärldsanalys och långsiktig strategiarbete gör oss till en partner med helhetsansvar för långsiktigt värdeskapande.

Vår portfolio omfattar:

 • Strategiutveckling
 • Affärsutveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Innovationsledning
 • Utveckling av innnovationsmodeller
 • Utveckling av styrmodeller
 • Processutveckling av innovationsprocesser
 • Strategisk rådgivning
 • Organisationsförändring
 • Kompetensförstärkning i innovationsprocesser och innovationsteam
 • Interim kompetensförstärkning av chef eller annan nyckelroll
 • Design Sprints
 • Hackathons
 • Prototyping

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.