Digital utbildning inom Artificiell intelligens

Intresseanmälan

Introducerande kurs inom Artificiell intelligens (AI) och Maskininlärning (ML) . Du får lära dig hur och när du praktiskt tillämpar AI och ML.

Introduktion till AI

Idag hör man mycket kring Artificiell Intelligens (AI) och Maskininlärning (ML) och dess framfart på olika håll och från olika medier. Men faktum är att inte så många har en välgrundad bild av vad det egentligen betyder för oss idag, eller hur teknikerna bakom faktiskt fungerar. Hur borde företag se på denna utveckling inom tekniken och hur kan ledare nyttja dem i sina organisationer. Vad man som ledare kan göra för att arbeta mer strategiskt med AI. Hur man kan greppa AI och lära sig om det utan att slukas upp i avancerad matematik eller programmering. Om detta och mycket mer innehåller denna kurs om AI.

Om kursen

 • Historien om AI, från Alan Turing till Elon Musk
 • Skillnaden mellan Artificiell Intelligens, Maskininlärning, Data Science och Business Intelligence
 • Vanliga tekniker inom ML och hur de kan tillämpas
 • När och varför man bör arbeta med Maskininlärning
 • Diskussion av förutsättningar som krävs och vilka frågor som behöver ställas
 • Etik inom AI. Diskussion om fallgropar samt möjligheter
 • Avslutning där vi knyter ihop delarna

Mål

Efter genomförd kurs ska du som deltagare:

 • Förstå och kunna använda viktiga termer och begrepp
 • Känna till hur maskininlärning skiljer sig från traditionell programmering
 • Förstå vikten av data och hur man bygger dataset
 • Få en känsla för när det är lämpligt att använda sig av maskininlärning
 • Förstå hur man arbetar praktiskt med AI
 • Känna till och kunna handskas med etiska frågeställningar kring AI

Kompetenskrav

Kursen riktar sig till dig som är ledare inom en organisation och vill veta mer hur just din organisation kan förhålla sig till AI. Kursen riktar sig också till dig som kanske inte ser dig själv som ledare men har ett behov av fördjupning inom ämnet.

Intresseanmälan - Artificiell intelligens

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss

  Har du frågor? Kontakta oss!

  Charlotte Magnusson

  Charlotte Magnusson

  Utbildningsansvarig Excellerate

  charlotte.magnusson@consid.se 072-368 73 36