Förändringsledning

Intresseanmälan

Att leda och hantera förändringar är fokuset i denna kurs där vi varvar teori med praktiska verktyg för ett lyckat resultat.

Om kursen

Förändring är oundvikligt och en nyckelfaktor för att realisera mål och lyckas med implementering av nya processer, system och organisation. Denna kurs erbjuder insikter för att hantera potentiellt utmanande situationer som kan uppstå i samband med förändringar.

Vi utgår bland annat från ADKAR-modellen där våra utbildare är certifierade enligt PROSCI, den ledande globala aktören på området. Vi utforskar vad som händer före, under och efter förändring samt skillnaderna mellan att hantera förändringar i en agil miljö kontra de traditionella arbetssätten. Kursen varvar teori med praktiska verktyg och övningar.

Innehåll

 • Etablerad teori kring förändringsledning
 • Diverse modeller och verktyg, ex ADKAR, PDCA/förbättringsarbete
 • Förutsättningar, framgångsfaktorer och fallgropar
 • Skillnader mellan projekt- och förändringsledning
 • Verkliga exempel på ”förändringsprojekt”
 • Utbyte av erfarenheter från förändringsinitiativ
 • Förändringsledning i en agil värld
 • Kommunikationens vikt för både ledare och medarbetare

Längd

4 halvdagar digitalt eller

2 dagar i klassrumsformat

Utbildningen genomförs i företagsformat som anpassas efter er verksamhet med ett minimumantal på 10 deltagare.

Förkunskaper

Kursen är främst riktad till ledare och medarbetare som förväntas bidra till att driva förändring, tex att leda specifika initiativ där förändring utgör en omfattande del av ett lyckat resultat.

Utbildningsmål

 • Förstå värdet av förändringsledning
 • Att konkret kunna applicera den nya kunskapen
 • Ha förutsättningar för att skapa samsyn kring vikten av förändringsledning
 • Dela med sig av kunskap till kollegor och medarbetare
 • Öka chansen av att lyckas i era initiativ!

Intresseanmälan - Förändringsledning

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss

  Har du frågor? Kontakta mig!

  Charlotte Magnusson

  Charlotte Magnusson

  Utbildningsansvarig Excellerate

  charlotte.magnusson@consid.se 072-368 73 36 Read More