Framtidens bistånd – en digital affär

Seminarium i Almedalen

4 juli 2022

13.00-14.00

Sverige i världen

Seminarium i Almedalen om framtidens bistånd – en digital affär  

Seminariet belyser digitaliseringens möjligheter och påverkan på det internationella utvecklingssamarbetet. Med hjälp av konkreta exempel lyfter vi fram de möjligheter som finns och som redan framgångsrikt har testats. De två tema-områden som ska belysas gäller digitaliseringen av utbildningssektorn och hur det snabbt växande fokuset och behovet av psykosocialt stöd kan skalas upp, tack vare digitaliseringen. War Childs internationellt uppmärksammade program Can’t wait to Learn är ett sådant exempel. Ett annat område under utveckling är hur företags IT-kompetens kan användas för inkluderande och hållbar social utveckling, med Scanias engagemang i Brasilien och Consids partnerskap med War Child som spännande exempel. Digitaliseringens möjligheter och risker i det internationella utvecklingssamarbetet diskuteras med insatta aktörer.

Deltagare i seminariumet

  • Peter Brune, generalsekreterare War Child Sverige
  • Patrik Stålgren, enhetschef Sida
  • Peter Hellgren, vd Consid
  • Nisha Besara, War Child Sverige, moderator

När?

Måndag 4/7 kl. 13.00-14.00

Var?

Sverige i världen

Kontakta oss

Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30 Read More