Jämställd it-bransch

 

Utmaningar

Jämställdhet handlar inte bara om kvantitativa mätvärden som andel kvinnor/män inom företaget eller ledningen. Det handlar lika mycket, och inte mer, om kvalitativa aktiviteter som främjar kultur och inkludering, vilket är mycket svårare att sätta en siffra på men är tydligt i form av upplevelse. Du kan säkert dra dig till minnes när du varit i ett sammanhang där du känner att kulturen sitter i väggarna, både i positiv och negativ bemärkelse. Vår företagskultur på Consid är en av våra största tillgångar, och en stark bidragande faktor till att vi växer i den takt vi gör. Vi trivs med varandra och har roligt tillsammans. Vi uppmuntrar och utmanar varandra.

Som många andra bolag har vi fler andel kvinnor på positioner som HR, ekonomi och kommunikation än inom utveckling. Det beror såklart på större faktorer än kulturen hos oss som enskilt företag, men kanske kan vi hitta nyckeln till varför så få kvinnor väljer att jobba med IT om vi vänder på frågan och tittar på varför så många kvinnor väljer att jobba med HR och ekonomi? Finns det olika föreställningar om vad som väntar i form av kultur och inkludering mellan de olika yrkesrollerna? Ta dig en funderare och se vad du kan göra för att IT-branschen ska präglas av ett inkluderande klimat. Det gör vi.

 

Q Rendezvous

Genom vår jämställdhetsplattform Q Rendezvous anordnar vi olika typer av träffar och event på alla våra orter, med syfte att verka för en jämställd IT-bransch. Under 2019 samlade vi inte mindre än 1500 kvinnor på våra event runt om i landet för att utbyta erfarenheter med varandra. Under 2020 har vi dessvärre, på grund av uppenbara anledningar, inte kunnat träffas fysiskt vilket har lett till att vi gjort digitala insatser för att driva vårt kvinnliga nätverk vidare. Vi kallar Q Rendezvous för en plattform där vår målsättning är att skapa så mycket mer än event och träffar – vi vill skapa verklig förändring och påverka såväl de kvalitativa som kvantitativa delarna av jämställdhetsområdet. Till våra event bjuder vi in branschkollegor, studenter och medarbetare för att nätverka, bygga broar, skapa förebilder, samarbeta och inspirera varandra.

Q Rendezvous Women Award

För att uppmärksamma en kvinnlig förebild inom idrotten skapades 2020 Q Rendezvous Women Award tillsammans med Gefle IF. Genom en nomineringsrunda delades ett pris ut till den spelare som tydligast kännetecknas av inkludering, ledarskap och kamratskap.

 

Årets eQualizer

På vår årliga Considgala i Blå hallen i Stockholm har vi för andra året i rad delat ut priset Årets eQualizer. Priset delas ut till en individ som på ett föredömligt sätt drivit jämställdhetsfrågan inom IT-branschen framåt under det senaste året och därmed fått spela en betydande roll när det kommer till en utveckling i rätt riktning i branschen framledes. 2020 var det Gunilla Von Platen, Vice Ordförande i UN Women Sverige, som tilldelades priset.

 

Ledarskapsutveckling

Under 2020 har Consid gjort en satsning för att ytterligare utbilda våra ledare inom områden som kränkande särbehandling, sexuella trakassarier, härskarteknik och arbetsrelaterad stress. Hela 80 av Consids 90 ledare har utbildats och diskuterat ämnena för att dels få rätt teoretisk grund, dels få praktiska verktyg för att kunna motverka eventuella jargong eller beteenden som inte är accepterade på vår arbetsplats. Vår förhoppning är att vi och våra medarbetare medbringar kunskap till våra kunder och därigenom påverkar vår gemensamma arbetsmiljö positivt.

 

Gästföreläsningar

Under pågående Covid-pandemi fick Consid även möjligheten att få ytterligare perspektiv på ämnena inkludering, talangutveckling och arbetsrelaterad stress, då tre gästföreläsare hade digitala dragningar. Kajsa Asplund, Forskare inom talangutveckling, Johanna Lundin, En av Sveriges mest bokade jämställdhetsföreläsare, och Carita Håkansson, forskargruppschef inom arbetsmiljö och hälsa på Lunds Universitet bidrog med sina kunskaper vilka har legat till grund för Consids framtida arbete med inkludering, mångfald och jämlikhet.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30