Fem snabba med the considition-vinnarna: Team Nerds!

Det har blivit dags att få del av tankarna från ytterligare ett vinnande team i The Considition 2018, nämligen Team Nerds. Ta del av hur deras tankar går kring tävlingen, resan och deras egen lösning som tog dem hela vägen till LA. Enjoy!

Grattis till topplaceringen i The Considition 2018! Hur känns det?  

Det känns kul att det gick så pass bra i tävlingen. Det var inget vi hade förväntat oss på förhand.

Vad var er upplevelse av tävlingen? 

Vi kände att det var bättre att få lite mera tid att förbereda sig och ha en vecka på sig att tillsammans diskutera och jobba med att skapa en lösning. Det gjorde att tävlingen kunde hålla en högre svårighetsgrad och att det inte handlade om att koda så snabbt som möjligt under tidspress.
Formatet på tävlingen var inte helt klart när API:et släppte samt en del korrigeringar som behövde göras i dokumentation och även i spelmotorn under sista veckan som gjorde det lite svårare för oss som tävlade att hänga och se när förutsättningarna blev lite annorlunda.

Varför tror ni att ni kom så högt i rankingen?

Vi jobbade en hel del med att få till en så bra lösning som möjligt. Vi började med en lösning baserat på a-star, men fick inte den att bli så bra som vi ville. Möjligheten att kritiskt fundera kring lösningen och prova nya vägar var viktig, inte fastna i ett spår. Gjorde ett par implementationer parallellt som vi kunde utvärdera och diskutera kring och ta de bästa delarna från dem till det slutgiltiga tävlingsbidraget.

Hur såg er tekniska lösning i tävlingen ut – vilket tillvägagångssätt valde ni?   

Vår lösning innebär att först använda Dijkstra’s path-finding algoritm för att beräkna avståndet till mål från varje ruta i spelkartan. Därefter hade vi implementerat spelets regler så att vi kunde simulera alla tänkbara rörelser från den rutan Ironman står i för tillfället. För varje nytt drag så simulerade vi rörelse i alla riktningar (east, west, north, south) och alla hastigheter (fast, medium, slow, step) samt rest. (totalt 17 varianter) 5 steg framåt i minnet. Vi valde därefter det kommande draget som den rörelse som innebar att vi kom närmast mål (5 drag framåt) och hade en stamina över 60. Powerups tog vi inte hänsyn till i valet av väg att gå. Men vi implementerade att kunna använda power-ups om de fanns i inventory och var relevanta för det underlaget vi befann oss. Power-upsens egenskaper fanns med i simuleringarna.

På vilket sätt var fokus på kombinationen mental och fysisk aktivitet spännande i både tävlingen och resan? Hur visade sig det i vårt kreativa triathlon i Santa Monica? 

Roligt att få möjlighet att träffa Frida från Ironman samt att höra föreläsningen om kost och träning på stranden. Programmering ställer ganska höga krav på att kunna fokusera mentalt och för att kunna prestera på hög nivå krävs att man får möjlighet till vila och återhämtning. Träning känns som ett väldigt bra sätt att få rensa huvudet och återhämta sig. Triathlonet i Santa Monica krävde både bra teamwork samarbete, minne, mental fokus kombinerat med fysisk aktivitet.

Hedvig Hägglöf Consid Copywriter

Hedvig Hägglöf

Copywriter

hedvig.hagglof@consid.se 070-399 94 76‬