Godbitar från Microsoft Build 2018!

Microsofts största utvecklarkonferens Build arrangerades i år i Seattle, USA. Consid var på plats, representerade av Örebro-kollegorna Sebastian Kvarnström och Marcus Pihlquist. Nedan följer del 1 som är en övergripande sammanfattning av konferensen. Stay tuned för del 2 där vi riktar ytterligare fokus mot programmering.

Microsoft har senaste åren pratat mycket om AI och IoT. Det som tidigare mest varit visioner och embryon börjar nu bli mer verklighet i närtid. Det är en spännande tid att vara utvecklare när nu Microsoft rullar ut fler och fler ramverk för att möjliggöra lösningar kring dessa områden. Men, Microsoft CEO Satya Nadella lyfte också ett varnande finger på första dagens keynote. Frågan är inte längre vad en dator kan göra, utan vad ska en dator får göra? Med GDPR som nu är verklighet, och ytterligare fokus på integritet så är det inte vad som är möjligt som sätter gränsen längre. Dessutom lyfte Satya fram säkerhet som viktigt för myndigheter i Azure/Azure Stack och den heta debatten om säkerhet vid valkampanjer som blev efter Trumps vinst.

Mycket handlar redan idag om molnet och den utvecklingen kommer bara eskalera med all data som samlas in från fler och fler enheter. Microsoft pratar om Intelligent Cloud och Intelligent Edge vilket är Azure och bryggan mellan den digitala världen och verkligheten. Lösningar finns redan idag, inte bara i mobilen utan i bilar, kameror, drönare, VR/MR-enheter, och det vi ser nu tycks bara vara början. Förutom ”multi-devices” pratar man dessutom också om ”multi-sense”.

Azure IoT Edge

Inom IoT lyfter man fram drönare och kameror med AI som kan avläsa omgivningen med bildigenkänning och med hjälp av machine learning utföra beräkningar och analyser. Exempelvis kan det vara ett farligt arbete på en oljerigg eller kamera som läser av vad och på vilken plats enheter finns i en lagerlokal.

Azure IoT Edge möjliggör att deploya och köra Azure lokalt på en liten uppkopplad enhet och ha ett interface mot molnet för monitorering. Läs mer: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-edge/how-iot-edge-works 

Azure Sphere

Fler och fler enheter blir uppkopplade. Microkontroller/chip, vanligtvis inte större än en tumme, sitter i var och varannan pryl som tillverkas. En uppkopplad värld innebär också en säkerhetsrisk med dessa chip. Azure Sphere lyfts fram som säkerhetslösning. Läs mer på https://www.microsoft.com/en-us/azure-sphere/details/

Azure AI

Kring AI vill Microsoft göra världen mer tillgänglig för alla. Tekniken ska underlätta för hörsel- och synskadade och personer med andra funktionsvariationer. På keynoten visades bl a ett framtida mötesrum med en enhet som hade 360° kamera, ansikts- och röstigenkänning och AI som automatiskt skrev mötesanteckningar från mötet över vem som sa vad. För den hörselskadade deltagaren var det till stor hjälp att hänga med och även för de som inte hade möjlighet att delta fick bra noteringar i efterhand.

Mixed Reality

Hololens har funnits ett par år. Nu släpps preview av två appar inom området för att kommunicera lättare och designa/optimera arbetsytor. https://blogs.windows.com/windowsexperience/2018/05/07/introducing-two-new-mixed-reality-business-applications-microsoft-remote-assist-and-microsoft-layout/

Windows 10 / Mobile

Windows Timeline är funktionen i Windows 10 som skall hålla reda på din historik och möjliggöra att börja arbeta på en pc och fortsätta arbetet på t.ex. en mobil med Android eller iOS. Microsofts egna appar kommer posta data till Microsoft Graph som Timeline bygger på men man vill även få med alla andra utvecklare att de i sina appar också integrerar med Microsoft Graph för att göra informationen än mer fullständig.

Man introducerar också möjlighet att koppla sin mobil till Windows 10 för att inte tappa fokus utan får notifieringar direkt i sin pc, dela bilder snabbt och exempelvis skicka sms därifrån för att slippa hålla uppsikt på sin mobil.

Förutom att switcha mellan enheter så labbar man med kommande uppdateringar till Windows 10 att bygga in mer funktionalitet för att undvika ”content switching”. Microsofts Sets är arbetsnamnet på ett mer tabb-baserat Windows. Hur slutfunktionaliteten verkligen blir och när det blir tillgängligt är inte bestämt. Adaptive Cards är en annan funktion för att inte behöver lämna de standard-appar som man använder dagligen. Exempelvis skall mail-påminnelser i Outlook kunna innehålla knappar etc för att användaren direkt skall kunna interagera utan att byta app. Det tycks framförallt vara användbart i Outlook och Teams.

Consid har ända sedan starten år 2000 samarbetat med Microsoft, och har god insikt kring hur man på bästa sätt bör använda Microsofts produktflora för att nå maximal effekt. Vill du veta mer om hur ni kan realisera era mål med hjälp av Consid? Fyll i dina uppgifter nedan eller hör av dig till någon av oss som syns under detta inlägg.