Jämställdhet i traditionellt mansdominerade branscher

På måndagen under Almedalsveckan höll IT-konsultbolaget Consid tillsammans med Volkswagen Group Sverige ett evenemang med fokus på jämställdhet. Samtalet modererades av Johanna Björnsund, ansvarig för Consids plattform för jämställdhet, Q Rendezvous, och Jeanna Tällberg, HR Director på Volkswagen Group Sverige. Bland talarna fanns representanter från flera traditionellt mansdominerade branscher, vilka delade med sig av sina erfarenheter och initiativ för att främja jämställdhet.

Är det verkligen nödvändigt med löneförhandling?

”Det handlar om två viktiga aspekter när man tänker nytt inom traditionella arbets- och lönemodeller – dels transparens och dels jämställdhet mellan kompetenser”   – Sofie Knutsson, HR-chef, Kognity

Sofie berättade om hur man på Kognity har utmanat sättet att se på traditionella arbetsmodeller. Man har särskilt satt ner foten när det kommer till löneförhandling, då de sett ett mönster i att män ofta tycks vara bättre på att förhandla vilket är en av de anledningar som lett till de skeva löneskillnader som finns mellan könen idag, och valt att helt och hållet frångå det traditionella löneförhandlingsupplägget. Man har även skapat förutsättningar för att alla ska ha möjligheten att nyttja sin fulla potential genom att skapa en lönemodell som bygger på transparens och jämställdhet mellan kompetenser.

Att vara chef och ha personalansvar är något som inte passar alla, och därför anser Kognity att vem som helst inte heller ska tvingas in i en roll där detta krävs enbart på grund av att det traditionellt sett varit den naturliga vägen för att ta ytterligare ett steg framåt i karriären. Istället har de valt att belöna specialistkompetenser, där personalansvar anses vara, och klassas lika högt, som vilken annan specialistkompetens som helst.

Tack vare en tydlig och objektiv lönemodell som bygger på tydliga parametrar vilka alla är varse om har även transparensen ökat, vilken man också sett som en viktigt aspekt i sammanhanget. På så sätt vet alla i bolaget hur och vad som påverkar såväl sin egen, som andras lön. Man anser att det inte ska spela någon roll hur bra man är på att löneförhandla. Istället ska faktorer som prestation, ansvar och lojalitet belönas.

Resultatet för Kognity? Att slopa den traditionella modellen för löneförhandling har lett till att 60% i bolaget är kvinnor och 52% icke-svenskar.

 

Omvänt mentorskap – nyckeln till jämställdhet?

”Vissa saker som känns självklara för en ung tjej är inte självklara för en äldre man, vilket är helt naturligt om man kommer från helt olika bakgrunder”  – Sofia Forsling, Head of Partnership, Wayke.

”Initialt har detta gett en top of mind-effekt i förhållningssätt. Att ställa krav på ledningsgrupper, det är då det får riktig effekt och sprids på riktigt”  – Sten Forsberg, Volkswagen Group Sverige Personbilar.

Traditionellt sett brukar ett mentorskap inom näringslivet, och mer specifikt bilindustrin, bestå av en äldre man som agerar mentor åt en yngre man eller kvinna. Vad händer om man vänder på detta? Det har Volkswagen Group Sverige gjort genom att låta yngre kvinnor agera mentorer till äldre män för att hjälpa dem att se saker från nya perspektiv och främja jämställdhet.

Genom att inom ramarna för mentorskapet ses någon gång i månaden under ett par timmar har man lyckats få inblick i, och ta hänsyn till, olika perspektiv och värderingar. Vad värderar dagens yngre arbetskraft hos en arbetsgivare och på en arbetsplats? Flexibilitet, föräldraledighet, möjligheten till och uppmuntran kring att vabba och hur det är att ofta vara ensam tjej i mötesrummet är bara ett axplock av de frågor som diskuteras och lyfts i mentorsamtalen. I tillägg läggs mer fokus på jämställdhet generellt – drivs frågan i tillräckligt stor grad eller behöver något förbättras?

 

Hur och varför kan förebilder bidra till jämställdhet?

”Att lyfta kvinnliga förebilder ger otroliga ringar på vattnet. Det visar att kvinnor kan ha första positionen, att hon kan ha makt. Det är viktigt”  – Åsa Uhlin, Ansvarig utgivare, Veckans Affärer & Bonnier

Veckans Affärer utser årligen näringslivets 125 mäktigaste kvinnor, vilket man i år gjorde för 20:e året i rad. Anledningen? Att lyfta upp några av de många förebilder som bidrar till att fler kvinnor vill engagera sig i näringslivet. Detta för att man tror att förebilder är viktigt, särskilt för de som ska välja en väg som man inte är riktigt van vid. Åsa menade på att det alltid är bra att kunna dra lärdom av någon annan som gjort det man eftersträvar innan.

Något som Åsa också menar på är viktigt att tänka på är att benämna saker vid rätt namn och på rätt sätt – det har större inverkan än man tror. Man pratar ofta om kvinnor med ”inflytande” på grund av att man inte vill benämna det med ord som ”makt”. Att tänka extra på detta, och att benämna saker på rätt sätt, är viktigare än vi tror.

 

Album med alla foton från evenemanget återfinns här och är fria att använda.

Joakim Andersson Consid Göteborg

Joakim Andersson

Innehållsansvarig

joakim.andersson@consid.se 073-232 68 33