Kvinnligt nätverkande i Almedalen

Vi hade den stora förmånen att stå värdar för en lunch med vårt kvinnliga nätverk Q Rendezvous under Almedalsveckan. 20 kvinnor träffades på Restaurang Rosengården, mitt i händelsernas centrum – alla i olika roller och med olika kompetens, men med en sak gemensamt: ett hjärta som slår lite extra för jämställdhetsfrågan och kvinnligt nätverkande. Våra samtal med dem blev mer inspirerande än vi hade vågat drömma om. Ta del av våra reflektioner från lunchen i detta blogginlägg av vår Brand Manager, Beatrice Carpvik.

Det var med en hop fjärilar i magen som jag och min kollega Johanna, som är den som driver vårt kvinnliga nätverk Q Rendezvous med fast hand framåt, anlände till Restaurang Rosengården i onsdags. Våra förväntningar för den nätverkslunch som vi hade bjudit in en lång rad av på alla sätt inspirerande, drivna och sjukt kompetenta kvinnor till. Och så anslöt de sig, en efter en.

Det är otroligt, det som händer när man för samman individer från olika sammanhang, i olika roller och med olika kompetens – på plats var allt ifrån innovations- och kommunikationschefer till kvinnor som driver andra nätverk och entreprenörer, för att bara nämna några – med ett hjärta som slår lite extra för jämställdhetsfrågan och kvinnligt nätverkande gemensamt med varandra. Samtalsämnena bubblade, erfarenheter kring jämställdhetsfrågan delades och värdet av att träffas på detta sätt och inspireras av, stötta och lyfta varandra på detta sätt blev bara så solklart. Summan av kardemumman: de gav oss de två absolut bästa timmarna under hela vår vistelse i Visby.

Vi deltog under veckan vid en workshop, där det framkom att det trendande namnet för talare under Almedalsveckan tidigare år hade varit Anders. I år var det istället Anna. Det var många menande skratt och nickande huvuden som mötte detta faktum runt workshop-borden. Att utvecklingen går i rätt riktning råder det inga tvivel om, och drivkraften att fortsätta vara med och driva den åt rätt håll blev under dessa samtal om möjligt ännu starkare.

Att vi driver Q Rendezvous är ingen slump, eller något som vi gör enbart för att vi tycker att det är kul (vilket vi absolut inte ska sticka under stol med att det är!). Vår bransch lider inte bara av en allt mer påtaglig kompetensbrist, utan även av en könsfördelning som är så skev att vi knappt vågar snegla på statistiken för den. Inom ramarna för nätverket jobbar vi för att dels skapa en mötesplats för de kvinnor som redan är verksamma i branschen, men också inspirera kvinnor till att välja denna yrkesbana. För behovet av duktiga utvecklare kommer allt annat än avta.

En sak blev om möjligt ännu tydligare för oss efter de samtal som vi förde med de kvinnor vi mötte i Almedalen. Q Rendezvous behövs, och det mer än någonsin förr. Och det är med enorm nyfikenhet jag ser framåt att se vad detta initiativ kommer göra för vår bransch framgent – för vår resa har bara börjat.