Tre snabba med BI - Marcus

Vi ställde tre snabba frågor till Marcus Olivelund, områdeschef för vårt affärsområde Business Intelligence. Ta del av hans tankar kring vad vi erbjuder inom ramarna för det!

Hej Marcus! Du är affärsområdeschef för vårt affärsområde Business Intelligence. Vad erbjuder vi inom ramarna för affärsområdet?

Inom affärsområdet Business Intelligence erbjuder vi ett brett spektrum av tjänster, paketerade lösningar och utbildningar. Vi lägger även extra fokus på AI och machine learning för beslutsstöd inom olika branscher.

 

Varför är det här så viktigt för företag?

När företag digitaliserar och genomför digitala transformationer lagrar de alltmer data i sina it-system. Genom att samla, omvandla, analysera och visualisera affärsdata ges enorma fördelar att hitta mönster som man tidigare inte kunnat se. Detta tar dataanalyser till helt nya nivåer. För de företag som lyckas omvandla affärsdata till information på ett effektivt sätt leder detta till snabba och korrekta beslut. På så vis skaffar företag sig enorma konkurrensfördelar gentemot konkurrenter, varför det idag är jätteviktigt för företag att jobba med Business Intelligence.

 

Varför ska man välja att jobba med Consid när det kommer till Business Intelligence?

De mest framgångsrika företagen kommer i framtiden att vara informationsdrivna. För att vara detta handlar det om att dels skapa en förståelse för dataanalys och dels att bygga en business intelligence-kultur. Consid hjälper kunden att ligga i framkant inom dessa delar, vilket ökar kundens förutsättningar för ökad effektivitet, tillväxt och vinst.

 

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom Business Intelligence? Tveka inte att kontakta Marcus, så berättar han gärna mer!