Uppsalastudenter exjobbar på Consid

Vad har bildigenkänning på mindre enheter, AI-baserad snarkdetektion och serverlösa nätverk gemensamt? De är alla ämnen som studenter från Uppsala Universitet skriver exjobb kring, tillsammans med Consid Uppsala. Läs mer om de spännande exjobben i reportaget nedan.

Sedan en tid tillbaka har man på Consid i Uppsala fyra stjärnskott till studenter inne på kontoret titt som tätt. Hur kommer det sig? Det är nämligen så att studenterna Caspar Lindvall, Mikael Söderberg, Ludvig Palmersjö och Johan Windahl, alla studenter på Uppsala Universitet, är i slutskedet av sina studier och därmed även i full fart med sina exjobb.

Det är Petter Lönnstedt, konsultchef och mjukvaruingenjör på Consid i Uppsala, som dragit igång exjobbsprocessen tillsammans med Sofia Ellegren, studentambassadör, och Mikael Axelsson, mjukvaruarkitekt. Petter har den formella kontakten med universitetet och agerar handledare medan Mikael rycker in med sin spetskompetens när det kommer till djupare tekniska frågor.

– Både jag och Consid i Uppsala har sedan tidigare erfarenhet av att handleda exjobb, så när jag började här kändes det självklart för mig att se till att studenter får chans att utvecklas tillsammans med oss på vårt fantastiska kontor. Jag tror att många företag tänker att det är mer av en börda och kostnad att dra igång en exjobbsprocess, men man måste förstå att det är viktigt och gynnsamt för såväl studenter, universitetet, oss som företag som för Sverige. Consid i Uppsala vill på alla sätt bidra till att fler examinerade mjukvaruingenjörer når marknaden. Exjobb är ett perfekt sätt att utveckla spetskompetens inom tekniknära områden, utbyta kunskap och erfarenheter, och på sikt skapa hållbar it-kompetens för Sverige som land. Vi ser också en chans att få ta del av de nya tekniker och plattformar som nya generationers studenter besitter större kunskap om än vi, berättar Petter.

– Förutom att ha ett bra och frekvent samarbete med stadens universitet betyder det också mycket för oss att locka fler tjejer att våga satsa på teknikyrken. Här kan bra exjobb som språngbräda ut i arbetslivet vara ett sätt att bidra till detta, menar Petter.

De tre exjobben som totalt fyra studenter i detta nu jobbar på handlar om bildigenkänning på mindre enheter, AI-baserad snarkdetektion och serverlösa nätverk. Tre mycket intressanta ämnen som möter den teknikefterfrågan som vi tror finns både nu och kanske ännu mer i framtiden. Studenterna berättar mer om bakgrunden till sina respektive exjobb och tekniken de fokuserar på:

– Bildigenkänning är en väldigt intressant teknologi som dagligen tar stora kliv framåt på olika håll runt om i världen. Jag tycker personligen att tekniken är fascinerande och blev nyfiken på hur den beter sig på mindre mobila enheter, som exempelvis telefoner. Jag har därför riktat in mig på att undersöka vilka maskininlärningsmetoder som presterar bäst när det kommer till bildigenkänning på mobila enheter. Jag påbörjade arbetet i november 2018 och är snart färdig. Det har varit väldigt lärorikt och kul och dessutom mycket trevligt att vara på kontoret och lära känna anställda, berättar Ludvig, student på DVk-programmet på Uppsala Universitet.

– Sleep as Android är en app som samlar in data om hur man sover, vilken jag själv tidigare testat för att mäta min sömnkvalitet. Jag tyckte att funktionaliteten i appen gick att förbättra och ställde mig därför frågan hur man på ett avancerat sätt skulle kunna detektera snarkningar med hjälp av AI-teknologi. Jag testar att träna neurala nätverk att sålla bort brus och andra ljud som inte är snarkningar för att optimera denna lösning, berättar Johan, student på Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi på Uppsala Universitet.

– I vanliga fall när man surfar är man i 99 fall av 100 uppkopplad mot en central informationsbank – en server helt enkelt. Däremot är platsen man hämtar informationen från mindre relevant så länge informationen är korrekt. Informationscentriska nätverk är ett nytt nätverksalternativ som separerar informationen från dess ursprung. Vi undersöker hur det kan komma att användas. Dagens internetanvändning är redan till stor del informationscentrisk (Youtube, Netflix m.m.) och skulle gynnas av ett nätverk som är optimerat för det. Vi har byggt ett testnätverk och testar att simulera detta i ett hushåll, berättar Mikael och Caspar, studenter på IT-programmet på Uppsala Universitet.

Consid i Uppsala har ett mycket gott samarbete med Uppsala Universitet och genomför flera studentaktiviteter. Vi hoppas att fler studenter vill ta klivet ut i arbetslivet genom att göra sina exjobb hos oss. Tveka inte att höra av dig!

Mikael Axelsson Exjobb Consid Uppsala

Mikael Axelsson

Systemutvecklare och ansvarig för exjobb Uppsala

mikael.axelsson@consid.se 070-201 75 00
Joakim Andersson Consid Göteborg

Joakim Andersson

Innehållsansvarig

joakim.andersson@consid.se 073-232 68 33