Läxhjälpen x Consid

En svensk leksehjelpsorganisasjon

Bransjen vi er i utvikler seg stadig. Om en årrekke vil vi trenge mange dyktige medarbeidere. Som en ledende aktør i bransjen har vi et ansvar for at kompetansen vi trenger også vokser. Vi ønsker derfor å inspirere ungdom til å ta steget ut i yrkeslivet å vise muligheten IT-bransjen har å tilby. Derfor er vi en stolt partner av Läxhjälpen. Les mer om hva vi gjør for dem her.

 

Om Läxhjälpen

Läxhjälpen er en ideell stiftelse som driver et målrettet og resultatfokusert leksehjelpsprogram for elever som står i fare for å stryke på skolen, slik at de består. De sørger for at elever i utsatte områder får den hjelpen de trenger. Hovedfokus er å bestå grunnskolen for eventuelt å kunne gå videre til videregående (gjerne en IT-relatert utdanning). Läxhjälpens visjon er å få flere elever gjennom skoleverket slik at de kan forme sin egen fremtid. Leksehjelperne deres er nøye utvalgte universitets- og høyskolestudenter med ulike bakgrunner, erfaringer og studieretninger. Leksehjelperne fungerer som støtte for elever i lekselesing innen alle fag.

Läxhjälpen måler hvert år karakterutvikling for elever. De samarbeider også med videregående skoler som ligger langt under gjennomsnittet på antall beståtte. Når elever begynner på Läxhjälpen har de 1, eller på grensen til 1 i minst et hovedfag, dermed ikke kvalifisert til å bestå. Elevene som får hjelp fra Läxhjälpen velges ut av lærerne sine, som har gjort vurderingen om at elevene ikke kommer inn på videregående skole uten ekstra støtte.

Med hjelp av Läxhjälpen får 80% videregående vitnemål, 82% øker selvtilliten og 87% får et økt ønske om å studere videre. I dag er leksehjelpsprogrammet tilgjengelig under 50 skoler over hele Sverige.

Vårt samarbeid

Consids samarbeid med Läxhjälpen innebærer blant annet at vi bidrar med datamaskiner, skjermer og annet utstyr til deres arbeidsledelse og leksehjelpsgrupper. Datamaskinene hjelper både de ansatte med å utføre arbeidet sitt og, sørger for at studentene bruker gode hjelpemidler i studiene med leksehjelpgruppene. Vi åpner også opp våre kontorlokaler for undervisning å som arbeidsplass for leksehjelpere og andre administrative organisasjoner. Vi ønsker rett og slett å gjøre en konkret innsats for å heve kunnskapsnivået til Sveriges fremtidige arbeidsstyrke. Vi er veldig stolte av vårt samarbeid med Läxhjälpen. Det faktumet at vi skaper en reell effekt for eleven som Läxhjälpen hjelper. Nå har vi tatt det et steg videre!

Läxloggen 2.0

Consid har faktisk under 2020 laget en løsning som gjør det enklere for alle leksehjelpere hos Läxhjälpen. Det hele inkluderer et internt administrativt system der Läxhjälpen løser belegg for sine leksehjelpere samtidig som de får inn tidsrapporter – vi har kalt dette interne systemet Läxloggen 2.0

Läxloggen 2.0- prosjektet er en erstatning for det tidligere systemet for bemanning og tidsrapportering for leksehjelpere rundt om i Sverige. Läxhjälpens 500 leksehjelpere kan nå enkelt finne ut når og hvor de skal jobbe. Systemet, som er laget i Sitevision, gjør også arbeidet mye enklere for ledelsen da det letter det administrative arbeidet samtidig som det skaper oversikt over virksomheten. Systemet går i drift tidlig januar 2021 samtidig som den erstatter det forrige systemet.

Les gjerne mer om hva vi gjør for å skape et fremtidig Sverige med maksimal IT-kompetanse – här!

Vil du også være med på å gjøre en forskjell?

www.laxhjalpen.se