Likestillning IT-bransje

 

Utfordringer

Likestilling handler ikke bare om kvantitative måleverdier som andel kvinner/menn i bedriften eller ledelsen. Det handler like mye hvis ikke mer om kvantitative aktiviteter som fremmer kultur og inkludering. Noe som er mye vanskeligere å sette tall på men, erfaringsmessig tydelig. Du kan sikkert huske når du har vært i en situasjon hvor du føler at kulturen sitter i veggene, både i positiv og negativ forstand. Vår bedriftskultur i Consid er en av våre største eiendeler. Dette er en av de sterke faktorene til vår vekst i det tempoet som vi gjør. Vi trives med hverandre og har det gøy sammen. Vi oppmuntrer og utfordrer hverandre.

Som mange andre bedrifter har vi en større andel kvinner i stillinger som HR, økonomi og kommunikasjon enn innen utvikling. Det skyldes selvsagt på større faktorer enn kulturen hos oss som enkeltbedrift, men, kanskje vi kan finne nøkkelen til hvorfor så få kvinner velger å jobbe med IT hvis vi snur på spørsmålet å ser på hvorfor så mange kvinner velger å jobbe med HR og økonomi. Er det ulike forestillinger om hva som venter av kultur og inkludering mellom de ulike yrkesrollene? Tenk over det for å se hva du kan gjøre for at IT-bransjen skal preges av et inkluderende klima. Det gjør vi.

Q Rendezvous

Gjennom vår likestillingsplattform Q Rendezvous organiserer vi ulike typer møter og arrangementer på alle våre lokasjoner, med mål om å jobbe for en likestilt IT-bransje. I 2019 samlet vi ikke mindre enn 1500 kvinner på våre arrangementer rundt om i landet for å utveksle erfaringer med hverandre. I 2020 har vi dessverre, av åpenbare årsaker, ikke hatt muligheten til å møtes fysisk. Noe som har ført til at vi har gjort en digital innsats for å videreføre vårt kvinnelige nettverk. Vi kaller Q Rendezvous en plattform hvor målet vårt er å skape så mye mer enn bare arrangementer og møter – vi ønsker å skape en reell endring samtidig påvirke både de kvalitative og kvantitative delene av likestillingsområdet. Til våre arrangementer inviterer vi bransjekolleger, studenter og ansatte til nettverk, bygge broer, skape rollemodeller, samarbeide og inspirere hverandre.

Q Rendezvous Women Award

For å trekke oppmerksomhet til et kvinnelig forbilde innen idrett, ble Q Rendezvous Women Award 2020 laget sammen med Gefle IF. Gjennom en nominasjonsrunde ble det delt ut en pris til den spilleren som er tydeligst preget av inkludering, lederskap og kameratskap.

Lederskapsutvikling

Under 2020 har Consid satset for å videreutdanne våre ledere innen områder som krenkende diskriminering, seksuell trakassering, hersketeknikker og arbeidsrelatert stress. Hele 80 av Consids 90 ledere har fått opplæring og diskutert temaene for å få riktig teoretisk grunnlag og praktiske verktøy for å kunne motvirke enhver sjargong eller atferd som ikke er akseptert på vår arbeidsplass. Vi håper at vi og våre ansatte bringer kunnskap til våre kunder og derved har en positiv innvirkning på vårt felles arbeidsmiljø.

Gjesteforelesninger

Under den pågående Covid-pandemien fikk Consid også muligheten til å få flere perspektiver på temaene som inkludering, talentutvikling og arbeidsrelatert stress. Ettersom tre gjesteforelesere hadde digitale trekninger. Kajsa Asplung, forsker i talentutvikling. Johanna Lundin, en av Sveriges mest bookede likestillingslektorer. Carita Håkansson, forskergruppeleder i arbeidsmiljø og helse ved Lunds Universitet, bidro med sin kunnskap som har dannet grunnlaget for Consids fremtidige arbeid med inkludering, mangfold og likeverd.

Nathalie Besèr, kommunikasjonssjef Consid

Nathalie Besèr

Leder for Kommunikasjon og Bærekraft

nathalie.beser@consid.se +46 73-056 70 30