Kompetanseløft

FNs bærekraftsmål, God utdanning, Mål 4  FNs bærekraftsmål, Likestilling mellom kjønnene, Mål 5  FNs bærekraftsmål, Anstendig arbeid og økonomisk vekst, Mål 8

Et fremtidig behov for teknisk kompetanse

Norden henger etter når det gjelder teknisk kompetanse for å kunne levere innovative og nyskapende digitale løsninger som eksporteres til andre deler av verden. Vårt ansvar for både å sikre innovasjoner som hjelper oss å nå de 17 globale målene, legge forholdene til rette for et fortsatt velstående Sverige er grunnlaget for at vi i Consid skal være engasjert i utdanning og inspirasjon av yngre mennesker. Vi tar også utdanning ett steg utover vår svenske kontekst. Vi prøver å hjelpe utsatte barn og unge i verdens mest sårbare områder gjennom digitale verktøy. Dette gjør vi gjennom samarbeid med veldedige organisasjonen War Child.

For å opprettholde Sverige som en katalysator for nye digitale innovasjoner, trenger vi enda mer teknisk kompetanse. Ved å inspirere flere å velge tekniske yrker. Hjelpe ungdommer som av ulike grunner trenger ekstra støtte, kan vi i Consid legge forholdene til rette for et Sverige i digital front. Vi prøver å skape en rød tråd gjennom hele linjen, som til slutt leder inn på den tekniske arenaen. Våre initiativ starter i en ung alder med inspirasjon og en øyeåpner for programmering og teknologi. Deretter vil vi fortsette med å støtte Läxhjelpen-stiftelsen og dens unge mennesker, hvor flere vil få muligheten til å nå kvalifisering for videre studier. For å sikre at teknisk interessert studenter kommer i jobb, har vi skapt en bro mellom studentliv og arbeidsliv ved å tilby studentarrangementer samt vårt traineeprogram #Consid Nextlevel Academy.

Bring Your Child to Work Day

I en fase for å rette oppmerksomheten mot yrket samtidig for å få enda flere barn og unge til å interessere seg for vår virksomhet, ble Bring Your Child To Work Day igangsatt. Tiltaket innebærer at ansatte kan ta med egne barn og barnas venner til en dag på kontoret. Det er også en måte for oss som arbeidsgivere å koble sammen jobb og fritid samtidig som våre ansatte får en sjanse til å fortelle hva som skjer mellom skolehentingene. I 2020 gikk vi over til å tilby en kode- og Minecraftdag digitalt som barn kunne delta på.

Consid Youth Education

Innenfor rammen av Consid Youth Education legger vi til rette for neste generasjons IT-stjerner. Consid Youth Education har som mål å inspirere barn og unge til interesse for IT og teknologi. Consid har i løpet av året ikke hatt mulighet til å holde fysiske kurser med ungdomsskoleklasser men, har i stedet bidratt med forelesninger digitalt.

Läxhjälpen (Leksehjelp)

Läxhjälpen (Leksehjelp) er en ideell stiftelse som er lokalisert over store deler av Sverige, med formål å få videregående elever til å bestå. Vi har under året hjulpet stiftelsen Läxhjälpen med maskinvare, videreutvikling av interne systemer samt utlån av lokaler og kontorlokaler. I 2020 har Consid utviklet samarbeidet med Läxhjälpen, men også laget interne systemer for bemanning, lønnsutbetaling og internkommunikasjon. Läxhjälpens bidrag under 2020 har hatt ekstra stor betydning da enkelt skoler er lagt ned. Noe som gjør at det er lagt tilleggsansvar på barn for å studere i hjemmet.

#Consid NextLevel Academy

Traineeprogrammet #Consid NextLevel Academy vil gi deltakerne muligheten til å forstå konsulentbransjen og utvikle sine tekniske ferdigheter sammen med våre utrolige kompetente medarbeidere. Ved å ha et program som er delt inn i 3 bolker, med ulike fordypninger, sikrer vi at det legges til rette for at studentene skal finne trygghet og utvikling på sin første arbeidsplass. I januar 2021 starter vår første klasse med traineer i byene som Stockholm, Gøteborg og Jönköping.