Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen vil forklare hvordan organisasjonen vår bruker personopplysninger som vi samler inn fra deg når dår du bruker nettstedet vårt.

Personvernerklæring på Consid

Consid AB og bedrift innen Consid Group (Consid) håndterer personopplysninger i henhold til ”GDPR” EUs databeskyttelsesforskrift. Det betyr at alle personopplysninger som Consid i noen form behandler eller håndterer, behandles i samsvar med gjeldende forskrifter og lovverk.

Personopplysning-ansvarlig for personopplysninger hos Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20, Jönköping, e-post: gdpr@consid.se

Consid behandler personopplysninger med hensikt for å informere nye kunder og mulige ansatte samt kommuniserer med medlemmer, samfunn om relaterte spørsmål, spre kunnskap og informasjon angående det som bransjen jobber med. Consid behandler også personopplysninger som en konsekvens av et juridisk aspekt som inngåtte avtaler, bestilling av publikasjon eller lignende.

Innenfor rammen for hensikten inngår det å formidle fakta og informasjon, invitere til arrangement, sende ut nyhetsbrev til abonnenter og andre former for spredning av informasjon.

Consid:s juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger i henhold består av hovedsakelig av interesseveining, der basert på vår legitime interesse i å nå ut med informasjon, må vi behandle personopplysninger. I tilfeller der du har inngått en avtale med oss, bestilt dokumentasjon eller bedt om å delta i arrangement eller på andre etterspurte tjenester som Consid leverer, er grunnlaget for behandling en nødvendighet for å oppfylle avtalen og levering av slike tjenester.

Hvis du mottar invitasjoner, informasjon, nyhetsbrev eller deltar i komiteer, arbeidsgrupper eller på en annen måte deltar i Consid:s virksomhetsområde med dine personopplysninger, så kan du kontakte oss om du har spørsmål. Dette kan du gjøre ved å sende e-post til gdpr@consid.se alternativt med brev til Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20, Jönköping.

Consid distribuerer eller selger ikke personlig informasjon til tredjeparter.

Datatilsynet är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

Consid lagrer personopplysninger så lenge det er en anledning for å gjøre det. Deretter vil personopplysningene slettes.

Du har rätt att när som helst säga upp fortsatt prenumeration, mottagande av information eller bli struken från vårt kontaktregister. Detta görs via mail till info@consid.se alternativt med brev till Consid AB, Lillsjöraden 22, 553 20 Jönköping.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy PolicyTerms of Service.