Digital Transformation

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med digital transformation?

Kontakt oss!

Innen Digital Transformation hjelper vi våre kunder med å møte de digitale utfordringene de står overfor.

MER OM VÅR TILBUD

Akkurat nå befinner vi oss et stykke inn i den digitale tidsalder og på terskelen til den fjerde industrielle revolusjonen – en tid preget av omfattende, raske endringer. Den digitale transformasjonen er den sterkeste drivfaktoren for endring i samfunnet og alle virksomheter gjennomgår denne transformasjonen i en eller annen form.

Digital transformasjon er et grunnleggende skifte som påvirker alle deler og nivåer i selskaper og organisasjoner, der grensene mellom produkt, tjeneste, aktører som kunde, leverandør, produsent og konkurrent viskes vekk. Atferd, behov og forventninger forandres i takt med at ny teknologi blir tilgjengelig og nye generasjoner kommer inn i samfunnet.

Dagens vanskeligheter kan blant annet omfatte det å balansere ressurser og behov mellom dagens kjernevirksomhet og fremtidens posisjon og tilbud. Innen vårt forretningsområde Digital Transformation hjelper vi våre kunder med å drive overgangen for å skape økt effektivitet og salg. Ved å kombinere innen strategi, forandringsledelse, innovasjon og virksomhetsutvikling kan vi gradvis flytte våre kunders virksomhet i riktig retning og dermed hjelpe dem med å gå gjennom sin digitale transformasjon på et strukturert og systematisk sett.

Vår portefølje inneholder:

 • Strategiutvikling
 • Forretningsutvikling
 • Virksomhetsutvikling
 • Forandringsledelse
 • Innovasjonsledelse
 • Utvikling av forretningsmodell
 • Utvikling av styringsmodell
 • Oppbygging av ledelsesystem
 • Prosessutvikling
 • Strategisk rådgivning
 • Organisasjonsforandring
 • Beslutningsgrunnlag i strategiske valg
 • Analyser av marked, konkurrenter, trender, miljø osv..
 • Interim kompetensförstärkning av chef eller annan nyckelroll

Vil du vite mer?

Legg igjen informasjonen din, så tar vi kontakt.