Informasjonssikkerhet

Vil du vite mer om informasjonssikkerhet?

Ja, jeg vil vite mer!

Innen Informasjonssikkerhet hjelper vi våre kunder med å få grep i den viktigste tilgangen – informasjon.

MER OM VÅR TILBUD

Vi er overbevisste om at sikkerhet må bli integrert del av både kultur og beslutningstaking på alle nivåer. Med riktig håndtering kan ansatte bli den viktigste faktoren for å opprettholde sikkerhetsnivå, dermed bidra til at virksomheten fortsetter med å utvikle seg i riktig retning.

Evnen til å styre, strukturere og håndtere informasjon er sentralt i alle organisasjoner. Det er viktig at vi har høy effektivitet i prosesser for å opprette fordeler, bygge tillit og beholde proaktivt handlingsrom. De fleste organisasjonene håndterer også personlig informasjon eller annen sensitiv informasjon. En lekkasje, inntrenging eller en annen incident kan få sterke konsekvenser for varemerket. Virksomheter som derfor lykkes med å ta et samlet grep rundt sikkerhetsnivå som informasjonsbehov muliggjør riktige forutsetninger for digital transformation, virksomhetsutvikling, innovasjon og styrker beslutningsevnen på alle nivåer.

Gjennom å kartlegge hvordan våre kunder skaper, bruker og lagrer informasjon, samt gjennom å analysere informasjonsflyten fra et brukerperspektiv, kan vi tildele informasjonstilgangene og de rette beskyttelsestiltakene. Vi bringer fram nøkkeltall som måler effekten i virksomheten, definerer roller, ansvar og skaper klare og tydelige veier for rapportering og kommunikasjon. Vårt fokus er å sørge for at virksomhetens kontinuitet samt å skape trygghet for når viktige avgjørelser skal tas.

Vil du vite mer?

Legg igjen informasjonen din, så tar vi kontakt.