Test & krav

Innen Test & krav fokuserer vi på kvalitetssikring som en helhet, fra bestilling og krav til test og leveranse. Målet vårt er at alle prosjekt skal oppnå eller helst overstige brukernes høye forventninger.

Vil du vite mer om tester og krav?

Ja, jeg vil vite mer!
MER OM VÅR TILBUD

Vi er klar over at kvalitet er viktig for et produkts suksess. Dagens brukere forventer seg en høy pålitelighet og et velfungerende system fra starten av. Gjennom vårt forretningsområde Test & Quality Management hjelper vi våre kunder med å oppnå disse forventningene.

Siden kvalitet ikke kan testet, men må bygges inn fra begynnelsen, oppnår vi stor fremgang i prosjekter der vi har mulighet til å påvirke kvalitetsarbeidet i en tidlig fase. Vi jobber ikke ut fra en bestemt modell, men tilpasser oss arbeidsmetoden ut fra konseptet produktene skal utvikles for. Vi har god erfaring av test & kvalitetssikring og kan bidra med kvalifisert kunnskap fra ulike bransjer, både for å gi nye ideer, innfallsvinkler og for å gjøre testing enda bedre.

Vår portefølje inneholder:

 • Kravhåndtering og metodikk
 • Testledelse og testmetodikk
 • Kvalitetsanalyse
 • Kvalitetsstøtte
 • Coaching og mentorskap for testere og testledere
 • Seminarier og forelesninger
 • Kontekstdrevet test
 • Agil testning og testledelse
 • Testautomation
 • Granskning
 • Systemtest
 • Acceptanstest
 • Ytelsetest

Vil du vite mer?

Legg igjen informasjonen din, så tar vi kontakt.