Boverket får ny digital partner

Boverket har tecknat ett nytt ramavtal gällande IT-konsulttjänster för utveckling, förvaltning och support av verkets egenutvecklade IT-stöd. Avtalet löper under fyra år.

Boverket har precis avslutat upphandlingen av ett nytt ramavtal gällande IT-konsulttjänster av ett värde på upp till 120 000 timmar. Det handlar om tjänster för utveckling, förvaltning och support av verkets egenutvecklade IT-stöd. Det var IT- och kommunikationsföretaget Consid som vann upphandlingen.

-Att Boverket har gett oss det här förtroendet är fantastiskt. Det handlar om uppemot tio tjänster, under fyra års tid. Vi kommer att bli verkets digitala partner och se till att vi tillsammans stärker Boverkets digitala utveckling, säger Peter Hellgren, vd för Consid.

Det var fyra företag som deltog i upphandlingen. Consid är den enda avtalspartnern.

-Vi hade de bästa utvärderingspoängen avseende de kvalitativa bedömningspunkterna. Det handlade i slutändan inte om pris, utan kvalité. Det känns extra bra, säger Peter Hellgren.

Boverket arbetar i första hand med frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Verket tar fram föreskrifter och vägledningar, ansvarar för tillsyn över energideklarationer och tillämpningen av plan- och bygglagen, samt administrerar statliga stöd och bidrag.

Consid är ett av Sveriges snabbast växande företag och är verksamt inom IT- och kommunikation. Consid gjorde förra året sitt starkaste år hittills under företagets 20-åriga historia.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30