PRESSMEDDELANDE: 2020-10-13

Consid blir Kristinehamns kommuns digitaliseringspartner

Kristinehamns kommun i Värmland väljer Consid som ny partner för att driva digitaliseringsarbetet framåt. Consid kommer främst att leverera kompetens kring kommunens externa webbplattform.

– Vi är väldigt stolta över att Kristinehamns kommun väljer Consid som leverantör. Att få vara med och driva digitaliseringsarbetet framåt känns extra roligt. Det är bra att vi finns på plats i Karlstad och kan erbjuda expertis lokalt i Värmland, säger Christoffer Nilsson, kontorsansvarig för Consid i Karlstad.

Christoffer Nilsson
Christoffer Nilsson

Avtalet gäller under ett års tid och omfattar utveckling, design, förvaltning och utbildning av kommunens externa webb. Bland annat kommer plattformen att flyttas över till Episerver DXP Content Cloud. Stort fokus kommer också att läggas på att anpassa webbplatsen till det nya EU-direktivet om tillgänglighetskrav, som syftar till att öka tillgängligheten för besökarna.

– Genom att migrera webben till Episerver DXP Content Cloud, skapar vi förutsättningar för kommunen att enkelt driva digitaliseringsarbetet framåt själva. Det ska vara lätt och lustfyllt, säger Christoffer Nilsson.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30