Consid till Kristianstad

PRESSMEDDELANDE 2021-06-03

Consid expanderar ytterligare och etablerar sig nu i Kristianstad. På två års sikt innebär etableringen ett 50-tal nya arbetstillfällen till staden.

Pierre Månsson och Tina Gunnarsson

– Kristianstad är en kommun i tillväxt. Det gör att vi också är en attraktiv kommun för företag att etablera sig i. Vi ser mycket positivt på att ett hårdsatsande företag som detta väljer Kristianstad som etableringsort, säger kommunalrådet i Kristianstad, Pierre Månsson (L).

Kristianstad är tillväxtmotor i nätverket Skåne Nordost och en naturlig del av Öresundsregionen, samt samarbetet Greater Copenhagen. Näringslivet präglas av livsmedelsproduktion, tjänsteföretag, byggföretag och detaljhandel.

Simon Hoof, etableringsansvarig Consid.
Simon Hoof, etableringsansvarig Consid.
– Kristianstad är perfekt som etableringsort. Här finns ett näringsliv i stark tillväxt, samt stora möjligheter till kompetensenförsörjning från  Kristianstad högskola – som har flera intressanta it-utbildningar, säger Simon Hoof, etableringsansvarig på Consid.

Consids första kvartal 2021 var det starkaste hittills, med en omsättning på över 380 miljoner kronor, en ökning med drygt 24 procent jämfört med året innan. Samtidigt anställdes drygt 130 nya medarbetare. Consid har därmed över 1 200 anställda totalt i Sverige.

Helåret 2020 omsatte Consid 1,22 miljarder kronor, en ökning med nära 20 procent jämfört med föregående år.

Peter Hellgren, vd Consid
Peter Hellgren, vd Consid

– Consid går starka ur pandemin och vi satsar framåt. Vi kommer att expandera kraftigt 2021 och vi siktar mot en omsättning på två miljarder kronor inom en snar framtid, säger vd Peter Hellgren.

Den rekordstarka tillväxten beror till stor del på den snabba digitala transformationen som samhället genomgår. Consid tar marknadsandelar och vinner allt fler strategiska affärer i befintliga och nya partnerskap.

-Det är mycket positivt att vi får hit en stor etablering inom tjänstesektorn. Det är bra inte minst för branschbalansen, säger Tina Gunnarsson, näringslivschef i Kristianstads kommun.

Kristianstad kommer att ingå i region C3, tillsammans med Karlskrona och Karlshamn. Ansvarig för den nya regionen blir Patrik Hall, som idag är kontorsansvarig i Karlskrona.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30

Consid till Kristianstad