Consid i nytt ramavtal med Region Uppsala

Pressmeddelande / 2018-05-04

Consid har ingått ett ramavtal med Region Uppsala där huvudsyftet är att bistå organisationen med kompetens och kvalitet inom alla IT-relaterade konsulttjänster. Avtalet löper över en treårsperiod med möjlighet till förlängning och omfattning beräknas uppgå till 20 miljoner kronor per år.

Ramavtalet omfattar konsulttjänster inom IT och IT-relaterade områden och avrop sker genom förnyad konkurrensersättning bland leverantörerna på ramavtalet, där det ska säkerställas att hög kvalitet och kompetens levereras. Då avtalet tecknas med Region Uppsala omfattas i tillägg till Uppsala kommun samtliga kranskommuner. Enligt Niclas Hedenskog, vd på Consid Uppsala, ger detta goda möjligheter för fortsatt tillväxt på Uppsalakontoret.

– I och med detta ramavtal finns fantastiska möjligheter till ett djupare samarbete med alla de aktörer som ingår i organisationen Region Uppsala, Uppsala kommun samt kranskommuner. Vi växer så att det knakar i Uppsala och jag är övertygad om att tillväxten kommer fortsätta i samma takt. För ett och ett halvt år sedan var vi 17 personer på Uppsalakontoret, nu är vi 32 och vi siktar på att fortsätta växa i samma takt.

För Consid Uppsala betyder detta att man kan skapa ett djupare samarbete med ett flertal offentliga aktörer, vilka man tidigare arbetat med via samarbetspartners. Ramavtalet börjar gälla första maj, löper över en period på tre år med möjlighet till förlängning och beräknas omfatta cirka 20 miljoner kronor per år.