Consid möter stark efterfrågan på PIM

Pressmeddelande • 2020-01-23

IT-konsultbolaget Consid har de senaste åren etablerat sig som en av Nordens ledande PIM-konsulter. Nu växlar bolaget upp och stärker sin position ytterligare. ”Som del i vårt digitala helhetserbjudande vill vi fortsätta leverera PIM-lösningar i världsklass och stärker därför upp vår organisation med ytterligare PIM-expertis och ett ännu starkare marknadserbjudande”, säger Patrik Zenno, Affärsområdeschef för Consid Interactive där PIM ingår.

Consid – ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring – har i mer än 10 år hjälpt produktförande företag och varumärken i världen att förenkla sin hantering av allt mer komplex och omfattande produktinformation och marknadskommunikation, med hjälp av Product Information Management (PIM).

I takt med den kraftigt ökade efterfrågan på PIM tar det snabbväxande IT-bolaget nu nästa steg i att guida och stötta fler verksamheter som söker effektivare processer och plattformar för att skapa, hantera och kommunicera relevant produktinformation och relaterade marknadsbudskap över alla sina affärsdrivande kanaler.

– Som del i vårt digitala helhetserbjudande vill vi fortsätta leverera PIM-lösningar i världsklass och stärker därför upp vår organisation med ytterligare PIM-expertis och ett ännu starkare marknadserbjudande. Våra befintliga kunder accelererar snabbt digitalt och samtidigt är efterfrågan på vår PIM-expertis från nya kunder inom bland annat enterprise-segmentet större än någonsin, säger Patrik Zenno, Affärsområdeschef för Consid Interactive där PIM ingår.

En central del i satsningen är att Consids PIM-expert och tillika inRiver Champion Roy Eriksson tillträder rollen som Affärsutvecklingsansvarig PIM. Roy kommer med sin erfarenhet agera som ämnesexpert och rådgivare i Consids PIM-leverans, samordna PIM-erbjudandet och fortsätta utveckla bolagets affärer, partnerskap och kompetenser inom PIM.

Roy Eriksson

– Jag brinner för att skapa konkreta affärsnytta med PIM och vill vara ett strategiskt stöd till både våra kunder och vår egen snabbväxande PIM-organisation. En nyckel till framgång är att på ett strukturerat sätt dela erfarenheter, kvalitetssäkra processer och maximera nyttan av vår samlade kompetens i varje kunduppdrag. Lägg därtill Consids framgångsrika kultur, vår historik som ledande PIM-experter och flera starka partnerskap inom området så står vi definitivt redo att nu ta nästa kliv tillsammans med våra kunder”, säger Roy Eriksson, Affärsutvecklingsansvarig för PIM på Consid.