Consid välkomnar MR-förslag från regeringen

Regeringen kan tänka sig sanktionsmöjligheter mot svenska företag som inte lever upp till den kommande EU-lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter. Det säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg till OmVärlden. Consid var ett av de företag som ställde sig bakom ett upprop för sanktionsmöjligheter i höstas.

De flesta svenskar vill veta om en vara eller tjänst man köper är framtagen på ett rättvist och hållbart sätt, det vill säga att företaget tar ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i sina leverantörskedjor. Idag finns det möjlighet till frivillig märkning, som till exempel Fairtrade, men vi har varken i Sverige eller i EU en lagstiftning som reglerar företags hantering av mänskliga rättigheter och miljöskador. Det finns därför ingen möjlighet att utkräva ansvar när brott begås. Inom EU håller en sådan lag på att tas fram.

För att skynda på förändringen startades kampanjen “Visa handlingskraft” hösten 2020. I slutet av januari lämnade kampanjen över 21 070 underskrifter till utrikeshandelsminister Anna Hallberg med krav på en ny lag. Bakom kampanjen står också 41 företag och 61 fackförbund och organisationer. Consid var ett av de företag som skrev under.

Regeringens förslag till EU går ut på att företagen måste ta ett tydligt ansvar för att göra en analys av sina värdekedjor och säkerställa att mänskliga rättigheter och miljön respekteras i de värdekedjor man har. Sverige kan tänka sig sanktionsmöjligheter mot svenska företag som inte lever upp till den kommande EU-lagen.

-Vi genomför just nu en genomlysning av vår egen värdekejda för att säkerställa att alla våra underleverantörer lever upp till kraven, säger Peter Hellgren, vd Consid.

Anna Hallenberg
Statsråd Anna Hallberg Utrikeshandelsminister och minister med ansvar fšör nordiska frŒågor.

– Det är viktigt att företagen får ett tydligt ansvar för att göra en analys av sina värdekedjor och säkerställer att mänskliga rättigheter och miljön respekteras i de värdekedjor man har. Till exempel i produktionen i ett land långt bakåt i kedjan. Om man inte gör det så bryter man mot lagstiftningen, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg till biståndstidningen Omvärlden.

Hon välkomnar de förslag och initiativ som tagits av och förts fram av såväl civilsamhällesorganisationer som företag i Sverige.

Exakt när lagförslaget kommer att presenteras kan inte Anna Hallberg svara på. Hon säger till Omvärlden att det inte rör sig om en lång process, och att det är ett regelverk som verkligen behöver komma på plats.

 

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30