PRESSMEDDELANDE 2020-10-21

Consids grundare coachar barn i “Kids Hack the Crisis”

Henrik Sandell, en av IT-jätten Consids grundare, är en de tiotal mentorer som företaget skickar till det världsomspännande ”Kids hack the Crisis”, som UNICEF och Svenska Institutet arrangerar.

Hackatonen vänder sig till barn upp till 18 år och syftar till att hitta lösningar på de problem som Covid-19 fört med sig.

-Barnen sitter själva på många av de lösningar på de utmaningar som uppkommit till följd av coronakrisen. Det ska bli väldigt spännande att coacha några av dem och se hur de tänker, säger Henrik Sandell, administrativ chef på Consid.

Henrik Sandell, medgrundare av Consid.
Henrik Sandell, medgrundare av Consid.

Under 48 timmar, mellan den 23 och 25 oktober, samlas barn över hela världen, online, i olika lag för att ta sig an de utmaningar som Covid-19 har skapat. Till sitt förfogande har de ett antal mentorer. Uppgifterna de ska lösa handlar bland annat om rätten till utbildning och rätten till hälsa.

-Vi utgår från FNs 17 mål för hållbar utveckling och Barnkonventionen i de olika uppgifterna. Förutom rätten till hälsa och utbildning tar vi också upp fattigdoms- och våldsbekämpning samt rätten till deltagande, säger projektledare Ann Molin.

Tanken är inte bara att barnen ska få göra sina röster hörda, det internationella samfundet ska också lyssna på dem. Lösningarna kommer att kommuniceras till FN-systemet, bland annat via UNICEF.

-De bästa förslagen kommer vi göra allt för att stötta efter avslutat hackathon. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för lösningarna att realiseras till riktiga verktyg för världens barn, med hjälp av våra samarbetsorganisationer, säger Ann Molin.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30