De levererar landets bästa lösningar för kommunwebbar

Pressmeddelande / 2017-03-24

Både Nässjö och Sävsjö kommun efterfrågade en helhetsleverantör när det kom till att skapa en ny extern webbplats. Konsultföretaget Consid, med expertkompetens inom webbutveckling, tilldelades uppdragen för respektive kommun. “En användarvänlig webb är en viktig mötesplats mellan kommun och medborgare”.

Nässjö kommuns externa webbplats nassjo.se behöver uppdateras. Den befintliga webbplatsen och dess CMS uppfyller inte nuvarande eller framtida krav och önskemål på exempelvis funktionalitet, tillgänglighet, design, administrering och stabilitet. Grannkommunen Sävsjö står inför liknande utmaningar med savsjo.se och kommunerna eftersökte därför en webbyrå som kunde fungera som en helhetsleverantör vid framtagandet av en för dem båda ny, innovativ webbplats. I utvärderingen för respektive upphandling tilldelades konsultföretaget Consid uppdragen. Consid, ett av Sveriges snabbast växande företag, gjorde under 2016 en storsatsning inom området och besitter därmed fördjupad kompetens inom just webbutveckling.

– En användarvänlig webb är en viktig mötesplats mellan kommun och medborgare. Den är också en betydelsefull del av det övergripande varumärket. Inom Consid Communication har vi samarbetat med många kommuner, inom utveckling av både webb och varumärke. Vi vet hur viktigt det är att alla är med på resan internt inom kommunorganisationen, för att nå de riktigt starka resultaten, säger Douglas affärsområdeschef, Consid Communication.

Consid ska för Nässjös räkning bistå kommunen med ett helhetsåtagande, som tar sin början i en förstudie med option för arbete med utveckling av ny webbplats, där valet av CMS-plattform föll på Sitevision. För Sävsjö kommun består arbetet i huvudsak att skapa en ny startsida och mallar till undersidor samt ny design. Avtalet sträcker sig över fyra år, där behovet är störst under 2017.

NY SATSNING PÅ DESIGN OCH INTERACTIVE
Consid köpte i höstas upp fullservicebyrån Ariom som numera går under Consids affärsområde Consid Communication. Consids vd Peter Hellgren menar på att kunder allt mer eftersöker en rådgivare och teknikpartner som kan integrera systemutvecklingsarbetet med användarupplevelse och design.

– Tack vare vår satsning inom digital marknadsföring har vi kunnat få ytterligare kraft att följa våra kunder genom hela digitala förändringsarbetet och ge nischkompetens i mötet mellan företag och kund. Upplevelsen slutkunden får när de besöker en webbplats är så pass central i de flesta uppdrag nu för tiden, vilket betyder att vi kommer fortsätta att investera i området, säger Hellgren.