Consid har fyra nominerade bidrag till Svenska Designpriset

DEBATTARTIKEL I JÖNKÖPINGS POSTEN 20200916:

Gå från ord till handling i kompetensförsörjningens kris

Det som tidigare beskrevs som ett kompetensbehov inom IT-sektorn har utvecklats till en fullskalig kompetenskris. Nyligen fick vi locka med hittelön för att kunna rekrytera personal. Nu vill vi starta en YH-utbildning för att tillgodose behoven inom IT-sektorn.

Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Arbetsförmedlingen och Region Jönköping, är bara några av de många institutioner och organisationer som larmat om det hot som kompetensbristen inom IT-sektorn utgör. Som en storspelare inom IT-branschen, med ett 1 000-tal anställda, kan vi rapportera att bristen nu har utvecklats till en fullskalig kris. Det gäller särskilt cloud, fullstack, testutveckling och UX-design.

Vi är inte på något sätt ensamma om det här problemet. Enligt Stockholms Handelskammare kommer bristen, om den skulle lämnas olöst, innebära en kostnad på omkring 34 miljarder kronor i utebliven ekonomisk tillväxt på årsbasis. Region Jönköping uttrycker tydligt att de regionala behoven av eftergymnasial utbildning inom IT och programmering är skriande. ”Antalet personer med datautbildning på eftergymnasial nivå har ökat med nästan 40 procent under perioden 2006–2017. Samtidigt är IT-specialister ett av de bristyrken som Arbetsförmedlingen pekar ut i Jönköpings län.”

I vårändringsbudgeten 2020 ökade regeringen anslaget för regionalt yrkesvux med 675 miljoner kronor för att ”ge människor goda möjligheter att vidareutbilda sig eller byta bransch i spåren av coronapandemin”. Att staten går in och tar kostnader för regionalt yrkesvux är ett bra sätt att stärka industrins kompetensförsörjning på både kort och lång sikt.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Vi har ansökt hos Myndigheten för yrkeshögskolan om att få sjösätta fyra nya kurser, som sammantaget skulle ta emot 115 elever årligen. Under fem år skulle vi vilja utbilda över 600 personer. Det handlar om webb-, cloud- och testutveckling, samt UX-design. Det är vår förhoppning att vi ska kunna sparka igång utbildningarna redan nästa år.

Peter Hellgren

vd och grundare för IT- och kommunikationsföretaget Consid

Simon Hoof

förvärvs- och etableringsansvarig, Consid

https://www.jp.se/artikel/debatt-ga-fran-ord-till-handling-i-kompetensforsorjningens-kris

 

 

http://Nathalie%20Besèr

Nathalie Besèr

Presskontakt

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30

Consid – ett prisvinnande bolag

Consid är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Företaget startades 2000 av Peter Hellgren och Henrik Sandell och har idag nära 1000 anställda. Omsättningen för 2019 var 1 050 000 000 kronor.

Gasellföretag Dagens Industri

Gasellföretag
8 år i rad

Superföretag Veckans Affärer IT-konsultbolag

Superföretag
7 år i rad

Karriärföretag 2020

Karriärföretag
5 år i rad

Sveriges bästa arbetsgivare Universum IT-bolag

Sveriges bästa
arbetsgivare

Läs mer om våra utmärkelser