PRESSMEDDELANDE: 2020-09-03

Consid ligger bakom Havs- och Vattenmyndighetens nya webb

Intresset för myndighetens arbete har ökat och därmed har också besöken på HaV:s webbplats blivit många fler. Den är idag den enskilt störta kanalen för att informera om och redovisa det arbete som myndigheten gör, och för att skapa medvetenhet samt engagemang kring en av våra viktigaste resurser – vatten.  

Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav och fiskresurser i Sverige. Under de senaste fem åren har trafiken till webben mångdubblats och bara under 2020 förväntas webben ha över 1,4 miljoner unika besökare.

I dagarna lanserade därför myndigheten en ny webbplats som är anpassad efter det ökade trycket. Plattformen har byggts, i sin helhet, av det flerfaldigt prisbelönta IT-företaget Consid. Enligt uppdraget ska den nya webben bland annat: vara lätt att hitta, informativ, skapa engagemang och ge fler nöjda besökare.

– Det är avgörande för myndigheten att kommunikationen fungerar. Idag, när webben är en så stor del av en organisations ansikte utåt, måste den vara lättillgänglig, informativ och intuitiv, säger kommunikationschef Monica Forsell.

HaVs nya webb
HaVs nya webb

På webbplatsen finns nyheter, information om HaV:s uppdrag och arbete, kontaktuppgifter, men också remissvar och redovisning av regeringsuppdrag.

– Medborgarna måste kunna hitta information som är relaterad till olika delar av vårt uppdrag från regeringen. Oavsett om det handlar om att bevara ekosystemen i Östersjön, blå ekonomi, eller vårt svar på en remiss, säger Monica Forsell.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30