PRESSMEDDELANDE 2021-01-12

Jordbruksverket väljer Consid

Jordbruksverket har tecknat ett nytt ramavtal med IT- och kommunikationsföretaget Consid. Avtalet sträcker sig över de närmaste två åren.

Ramavtalet gäller IT-konsulttjänster inom systemutveckling och systemförvaltning.

– Vi är glada och stolta över att en så samhällsviktig aktör som Jordbruksverket vill fortsätta samarbetet och förnya förtroendet. Det här innebär att vi kommer att stärka vår relation och leverera ännu djupare it-kompetens, säger Jacob Ahlström som är anbudsansvarig Consid.

Myndigheten gjorde sitt val utifrån flera kriterier. Bland annat handlade det om att hitta det mest fördelaktiga förhållandet mellan pris och kvalité.

– Vi fick som enda tilldelad part full pott i de kvalitativa delarna av utvärderingen. Det säger mycket om de processer och rutiner vi skapat och den trygghet som våra kunder därigenom får, säger Jacob Ahlström.

Consid AB är sedan 2006 en av Jordbruksverkets primära ramavtalsleverantörer inom IT-konsulttjänster. Det har handlat om tjänster inom systemutveckling, ledning och infrastruktur. Det nya avtalet gäller i två år med option på två års förlängning. Beräknad start är första mars i år.

– Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Anna Carlsson, koordinator Jordbruksverket.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30