PRESSMEDDELANDE: 2021-03-26

Sjöfartsverket får ny kommunikationspartner

Sjöfartsverket har tecknat ett nytt ramavtal gällande kommunikationsuppdrag, till ett uppskattat värde av 12 miljoner kronor. Avtalet gäller i max fyra år. Det var it- och kommunikationsföretaget Consid som gick segrande ur upphandlingsstriden.

– Vi ser fram mot ett strategiskt samarbete med Sjöfartsverket, där vi hoppas kunna vara delaktiga med hela vårt breda tjänsteerbjudande inom kommunikation, säger Peter Hellgren, vd Consid.

Sjöfartsverket har i uppgift att verka för goda förutsättningar för sjöfarten. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, sjömätning, produktion av sjökort, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning. Enligt regeringens instruktioner ska Sjöfartsverkets främja en säker, miljöanpassad och effektiv sjöfart. För att uppfylla kraven behövs en stark och säker kommunikation, i alla kanaler och i alla plattformar.

Helena Norberg, projektledare Consid
Helena Norberg, projektledare på Consid.

-Det är särskilt roligt att få arbeta med sjöfartsfrågor, eftersom det är så avgörande för svensk infrastruktur och ekonomi. Dessutom har vi bred erfarenhet av sjöfarten på Consid i och med att vi samarbetar med svenska hamnar sedan flera år tillbaka, säger Helena Norberg som projektleder de kommande kommunikationsinsatserna för Sjöfartsverket.

Avtalet inbegriper strategisk-, taktisk- och praktisk kommunikation genom bland annat film, grafik, trycksaker, grafisk form och PR. Dessutom får Consid förtroendet att ta fram verkets tidning Sjörapporten.

Sjörapporten
Sjörapporten.

Syftet med avtalet är att kunna avropa kommunikationstjänster på ett enkelt och effektivt sätt, vilket genererar tids- och kostnadsbesparingar, samt möjliggör anskaffningar till fördelaktiga villkor.

http://Nathalie%20Besèr,%20kommunikationschef%20Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30