Två viktiga faktorer att tänka på vid val av nytt intranät

SiteVision-experten talar ut

 

Som del i utvecklingen av den digitala arbetsplatsen satsar allt fler organisationer på sina intranät igen och de som lyckas väljer att bygga in sociala funktioner, vilket gör intranätet till ett arbetsverktyg snarare än en uppslagsbok. Alexander Gustafsson, strateg och lösningsarkitekt på Consid, med många års erfarenhet av att implementera intranät i olika typer av organisationer, berättar här om fenomenet “socialt intranät” och menar på att plattformarna utvecklas mer än någonsin just nu.

Den tydligaste trenden vi ser just nu är att medarbetare i en organisation behöver ett enkelt och socialt sätt att samarbeta och kommunicera. I takt med att den privata användningen av sociala medier ökat har det resulterat i att medarbetare ställer högre krav på arbetsgivarens digitala verktyg. En medarbetare förväntar sig att man ska kunna kommunicera minst lika enkelt internt som man annars gör privat via exempelvis Facebook och LinkedIn. Alltfler organisationer går därför från att ha en ren informationsplattform som intranät till en kombinerad lösning med kommunikationskanaler för medarbetarna.

Det finns bland annat två viktiga faktorer man ska titta på när man står inför ett intranätprojekt:

Den traditionella corporate-informationen, exempelvis information från personalhandboken och redaktionella nyheter, ska sömlöst gå hand i hand med intranätets sociala funktioner. Som användare ska du inte behöva växla mellan två olika system eller verktyg. Det gör att samarbetsfunktionerna enkelt finns till hands, samt att det blir naturligt för medarbetaren att dela, kommentera och gilla även det traditionella redaktionella innehållet.

En annan viktig aspekt är att plattformsval och lösning tillsammans skapar ett användarvänligt, enkelt och tydligt arbetsverktyg för redaktörer och administratörer. Ett svårarbetat och långsamt redaktionellt gränssnitt skapar missnöjda och oengagerade användare, samt hämmar redaktörernas effektivitet och kreativitet, vilket snabbt skapar ett icke-uppdaterat och ”föråldrat” intranät.

På svenska marknaden har framförallt SiteVision hittat rätt i sitt erbjudande, plattformen rankas högst av användarna och gör det enkelt att skapa lösningar som engagerar hela organisationen. I WSA:s kundundersökning “Hur mår Sveriges intranät?” svarar 93% att de är mycket nöjda med SiteVision som plattform och i hela åtta år har plattformen fått utmärkelsen ”marknadens nöjdaste kunder”.

Det SiteVision framförallt har lyckats med är att ta fram en produkt som möjliggör samarbete med ett otroligt lättanvänt gränssnitt och låg tröskel. Alla medarbetare inom en organisation har sällan hög datorvana, vissa använder exempelvis aldrig en dator i sin huvudsakliga arbetsuppgift. Det får därför aldrig vara tekniken som skapar en tröskel för medarbetarna att samarbeta och på just den punkten har många andra plattformar fortfarande mycket att lära. Nyttan uppstår i användandet.

Consid möjliggör för företag och organisationer att öka sin kommunikation och samarbete direkt på intranätet. Vi skapar moderna intranät där det redaktionella och informativa går hand i hand med det sociala och kommunikativa utan att behöva separera det i två olika plattformar. Våra lösningar identifierar även användaren och personifierar upplevelsen för medarbetaren utifrån målgrupp och behov för att minimera det så kallade “bruset”. Har man som beslutsfattare över en organisation inte börjat fundera kring det digitala samarbetet internt är det hög tid att göra det redan idag.

Consid – ett prisvinnande bolag

Consid är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Företaget startades 2000 av Peter Hellgren och Henrik Sandell och har idag nära 1000 anställda. Omsättningen för 2019 var 1 050 000 000 kronor.

Dagens industri gasellföretag 2020

Gasellföretag
9 år i rad

Veckans affärer Superföretag 2020

Superföretag
8 år i rad

Karriärföretagen 2021

Karriärföretag
6 år i rad

Sveriges bästa arbetsgivare Universum IT-bolag

Sveriges bästa
arbetsgivare

Läs mer om våra utmärkelser