Pressmeddelande – 27 okt 2021

Värmländska Paper Province utmanar branschen

PRESSMEDDELANDE 2021-10-27

Det värmländska skogs- och pappersklustret Paper Province utmanar branschen inom hållbarhet och effektiv resurshantering. Att innovera och tänka resurssmartär en av nycklarna till en fossilfri framtid, men för ett framgångsrikt skifte krävs också att digitaliseringen växlas upp.

sandra sundbäck
Sandra Sundbäck, vd Paper Province.

– Den värmländska skogen, som förnybar resurs, har en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Men för att lyckas med systemskiftet måste skogs- och massaindustrin dra nytta av ny digital teknik och nya digitala arbetssätt. Därför storsatsar vi på digitalisering. Inte bara när det gäller vår egen verksamhet, vi stöttar också digitaliseringsresan i länet, bland annat genom ett stort EU-projekt, säger Sandra Sundbäck, vd på Paper Province.

I Sverige odlas skogen hållbart och den kan användas till mycket. Till exempel för att tillverka höghus, förpackningar, oljor, bioplast, batterier, kläder, och mycket mer. Och i takt med att branscherna ställer om till klimatneutralt ökar efterfrågan på skogen som råvara.

Det är alltså ingen överdrift att säga att den värmländska skogen, som förnybar resurs, spelar en avgörande roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Men, för att lyckas med detta systemskifte måste skogs- och massaindustrin dra nytta av ny digital teknik och nya digitala arbetssätt.

Paper Province arbetar för att underlätta samverkan mellan företag, myndigheter, akademin och civilsamhället för en hållbar utveckling – med skogen som bas.  Klustret deltar i flera projekt och nätverk som vill öka innovationstakten och tillgången på hållbart producerad skog genom mer digitalisering.

Digital transformation på riktigt

Men, Paper Province ser nu också till att själva genomföra en digital transformation. Medarbetarna på huvudkontoret i Karlstad kopplar samman aktörerna genom möten, nätverk, projekt och kommunikationsinsatser, vilket ställer höga krav på den digitala arbetsplatsen. Med hjälp av it- och kommunikationsföretaget Consid går företaget igenom befintliga system för att se hur väl dessa stöttar verksamheten. Därefter ska systemen renodlas och överflödiga licenser rensas bort. Medarbetarna får också utbildning i Microsoft 365 – en plattform som Paper Province använder i stor utsträckning, men som skulle kunna nyttjas bättre och skapa ytterligare värde för verksamheten.

Paper Province har redan i dag en god it-struktur och stödsystem – ett tydligt kvitto på det är att man belönats med en så kallad Gold Label-certifiering enligt The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) vilket är den högsta kvalitetsstämpel som ett företagskluster kan få.

– Men för att vi fortsatt ska rankas som ett av världens bästa näringslivskluster och hålla oss i världsklass krävs att vi förbättrar oss kontinuerligt, säger vd Sandra Sundbäck.

Målet med den nya digitala satsningen är en smidigare arbetsvardag för personalen med mindre administration och effektivare kommunikation, så att det blir mer tid över för kärnverksamheten – att verka för en fossilfri framtid med hjälp av skogen.

Ann Svalling, konsultchef och affärsutvecklare på Consid
Ann Svalling, konsultchef och affärsutvecklare på Consid

– Det är spännande att få vara med och stötta Paper Province fortsatta digitala resa. Att få hjälpa en så viktig lokal aktör och utmana branschen känns fantastiskt bra, säger Ann Svalling på Consid i Karlstad.

Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30

Vill du veta mer?

Hör av dig