Kompetenshöjning

   

 

Ett framtida behov av teknisk kompetens

Sverige är redan idag eftersatt vad gäller teknisk kompetens för att kunna leverera innovativa och nyskapande digitala lösningar som exporteras till andra delar av världen. Vårt ansvar för att dels säkerställa innovationer som hjälper oss att nå de 17 globala målen, dels skapa förutsättningar för ett fortsatt välmående Sverige ligger till grund för att vi på Consid engagerat oss i utbildning och inspiration av yngre. Vi tar även utbildning ett steg utanför vår svenska kontext och försöker hjälpa utsatta barn och ungdomar i världens mest utsatta områden genom digitala verktyg. Detta görs genom samarbetet med välgörenhetsorganisationen War Child.

För att bibehålla Sverige som en katalysator för nya digitala innovationer behöver vi än mer teknisk kompetens. Genom att inspirera fler att välja tekniska yrkesbanor och hjälpa de ungdomar som av olika anledningar behöver extra stöttning kan vi på Consid skapa förutsättningar för ett Sverige i digital framkant. Vi försöker att genom hela ledet skapa en röd tråd som i slutändan leder in på den tekniska arenan. Våra initiativ börjar i ung ålder med inspiration och en ögonöppnare för programmering och teknik. Därefter fortsätter vi genom att stötta stiftelsen Läxhjälpen och dess ungdomar där fler ges möjlighet att nå behörighet för vidare studier. För att säkerställa att tekniskt intresserade studenter kommer ut i arbete har vi skapat en brygga mellan studieliv och arbetsliv genom att erbjuda studentevent samt vårt traineeprogram #Consid Nextlevel Academy.

Bring Your Child to Work Day

I ett led att uppmärksamma yrket samt att få ännu fler barn och ungdomar att intressera sig för vår verksamhet initierades Bring Your Child To Work Day. Initiativet innebär att medarbetare får ta med sina egna barn samt barnens vänner till en dag på kontoret. Det är även ett sätt för oss som arbetsgivare att koppla ihop arbete och fritid, samt att våra medarbetare får en chans att berätta vad som händer mellan skolhämtningarna. Under 2020 ställde vi om till att istället erbjuda en kod- och Minecraftdag digitalt som barn kunde närvara på.

Consid Youth Education

Inom ramen för Consid Youth Education banar vi vägen för nästa generations IT-stjärnor. Consid Youth Education har som mål att inspirera barn och unga till ett intresse inom IT och teknik. Consid har under året inte haft möjlighet att hålla fysiska utbildningar med mellanstadieklasser men har istället bidragit med föreläsningar digitalt.

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som finns över stora delar av Sverige vars syfte är att få högstadieelever att nå gymnasiebehörighet. Vi har under året hjälpt stiftelsen Läxhjälpen med hårdvara, vidareutveckling av interna system samt utlåning av lokaler och kontorsplatser. Under 2020 har Consid utvecklat samarbetet med Läxhjälpen och även skapat ett internt system för bemanning, löneutbetalning och internkommunikation. Läxhjälpens bidrag har under 2020 varit av extra stor vikt då vissa skolor hållt stängda och ytterligare ansvar legat på att barn ska studera i sin hemmiljö.

#Consid NextLevel Academy

Traineeprogrammet #Consid NextLevel Academy ska ge deltagarna möjlighet att förstå sig på konsultbranschen och utveckla sina tekniska färdigheter tillsammans med våra otroligt kompetenta medarbetare. Genom att ha ett program som är uppdelat i 3 block, med olika inriktningar, säkerställer vi att det ges rätt förutsättningar för studenter att hitta trygghet och utveckling på sin första arbetsplats. Under Januari 2021 startar vår första klass av traineer på orterna Stockholm, Göteborg och Jönköping.

Consid Excellerate

Man kan tänka sig att vi skulle stannat vid traineeprogrammet men sanningen är att vi ser till ett livslångt lärande och skapade därför ett helt nytt affärsområde där våra medarbetare kan hjälpa andra att utvecklas inom tekniska- eller ledarskapsförmågor. Inom affärsområdet kan våra kunder, partners och medarbetare ta del av en gedigen utbildningsplattform som ger möjlighet till fortsatt utveckling inom det område som finnes intressant. Just nu har vi 8 olika utbildningsområden och har även ansökt om att få starta upp en egen YH-utbildning inom mjukvaruutveckling.