Läxhjälpen

Läxloggen 2.0

Den bransch vi befinner oss i är i ständig utveckling och om ett antal år kommer vi behöva mängder av duktiga medarbetare. Som en ledande aktör i branschen har vi del i ansvaret att se till att den kompetens vi behöver växer fram. Vi vill därför inspirera ungdomar som ska ta klivet ut i yrkeslivet och visa på de möjligheter IT-branschen har att erbjuda. Därför är vi stolt partner till Läxhjälpen. Läs mer om vad vi gör för dem här!

 

Om Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet. De säkerställer att elever i utsatta områden får den hjälp de behöver och primärt fokus ligger på att klara grundskolan för att eventuellt kunna ta sig vidare till postgymnasial utbildning (då gärna en IT-relaterad utbildning). Läxhjälpens vision är att få fler elever genom skolsystemet så att de kan forma sin egen framtid. Deras läxhjälpare är noggrant utvalda universitets- och högskolestudenter med olika bakgrund, erfarenhet och studieinriktning. Läxhjälparna fungerar som stöd för elever vid läxläsning inom alla ämnen.

Läxhjälpen mäter betygsutvecklingen för elever varje år och samarbetar med högstadieskolor som ligger långt under rikssnittet i gymnasiebehörighet. När eleverna börjar på Läxhjälpen har de F, eller ligger på gränsen till F i minst ett kärnämne och har inte gymnasiebehörighet. Eleverna som får hjälp av Läxhjälpen väljs ut av sina lärare, som har gjort bedömningen att eleverna inte kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd.

Med hjälp av Läxhjälpen får 80% gymnasiebehörighet, 82% höjer sitt självförtroende och 87% får ökad lust att studera vidare. Idag finns läxhjälpsprogrammet på 50 skolor i hela Sverige.

Vårt samarbete

Consids samarbete med Läxhjälpen innebär bland annat att vi bidrar med datorer, skärmar och annat material till deras arbetsledning och läxhjälpsgrupper. Datorerna hjälper både de anställda att utföra sitt arbete, och gör så att eleverna använder bra hjälpmedel vid sina studier i läxhjälpsgrupperna. Vi öppnar även upp våra kontorslokaler för undervisning och som arbetsplats för läxhjälpare och annan administrativ organisation. Vi vill helt enkelt göra en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtida arbetskraft. Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Läxhjälpen och det faktum att vi skapar verklig effekt för de elever som läxhjälpen hjälper. Nu har vi tagit det ett steg längre!

Läxloggen 2.0

Consid har nämligen under år 2020 skapat en lösning som underlättar för alla läxhjälpare hos Läxhjälpen. Det hela innefattar ett internt administrativt system där Läxhjälpen löser beläggning för sina läxhjälpare samt får in tidrapporter – detta interna system har vi döpt Läxloggen 2.0.

Projektet Läxloggen 2.0 är en ersättare till det tidigare systemet för bemanning och tidsrapportering för läxhjälpare runt om i Sverige. Läxhjälpens 500 läxhjälpare kan nu enkelt ta reda på när och var de ska jobba. Systemet, som är gjort i Sitevision, gör även arbetet mycket enklare för ledningen då det underlättar det administrativa arbetet, samt att det skapar en översikt av verksamheten. Systemet går live i början av januari 2021 och ersätter det föregående systemet.

Läs gärna mer om vad vi gör för att skapa ett framtida Sverige med maxad IT-kompetens – här!

Vill du också vara med och göra skillnad?

www.laxhjalpen.se

Är du nyfiken på att höra mer?

Nathalie Besèr, kommunikationschef Consid

Nathalie Besèr

Kommunikationschef och Hållbarhetsansvarig

nathalie.beser@consid.se 073-056 70 30 Read More