Partnerskap

Genom partnerskap kan vi nå längre!

Det är självklart att Consid samverkar med civilsamhället och hjälper organisationer att hjälpa. Det är så vi kan nå lite länge, bli lite bättre. Det är när akademin, civilsamhället, näringslivet och politiken går samman som vi kan göra skillnad på riktigt.