Perspektiv på digitalisering

Ladda ner e-boken här

Digitaliseringens transformationskraft innehåller många möjligheter, men också utmaningar. Vi kan se hur arbetsplatser har förändrats genom automatisering och vi står inför nya och svåra sekretessproblem när anslutna saker och digitala tjänster spårar, samlar in och lagrar data om vad vi gör, vad vi gillar och var vi är. Men någonstans skapas kanske också en mer omfattande bild av oss. Längst ner på denna sida kan du ladda ner vår e-bok Perspektiv på digitalisering där du kan läsa mer om ämnet.

Hur kan vi begränsa manipulation, desinformation och digitalt personifierade effektskampanjer? Det är inte bara externa aktörer som minskar vår frihet, algoritmerna på plattformarna har förvandlat våra egna klick till censurverktyg och vi skapar vårt eget åsiktsutrymme. Det finns dock stora risker med en alltför reglerande policy. Kanske är lösningen total öppenhet.

Våren 2019 anordnades en seminarieserie om digitalisering i Riksdagen i samarbete med oss ​​Consid. Denna bok gör avstamp i seminarieserien för att sedan vidareutveckla ämnet. Det är vår tro att denna bok kommer att öka kunskapen och öppenheten för en nödvändig diskussion om hur vi som land, men också i dialog med resten av världen, kan arbeta för att skapa en bättre framtid för oss alla.