Perspektiv på digitalisering

Ladda ned e-boken här

Digitaliseringens transformerande kraft innehåller möjligheter, men också utmaningar. Vi ser hur arbetslivet förändrats genom automatisering. Vi ställs inför helt nya och svåröverblickbara integritetsproblem när uppkopplade prylar och digitala tjänster spårar, samlar in och sparar data om vad vi gör, vad vi gillar och var vi befinner oss. Någonstans skapas kanske en mer heltäckande bild av oss än vad vi själva har.

Fyll i formuläret längst ned på denna sida för att erhålla din e-bokskopia.

På senare tid har mycket av diskussionerna kommit att handla om hur vi ska kunna stävja manipulation, desinformation och digitalt personaliserade påverkanskampanjer. Det är inte bara yttre aktörer som minskar vår frihet, plattformarnas algoritmer har förvandlat våra egna klick till censurverktyg. Vi skapar ett eget åsiktsfängelse genom klicken.

Vår demokrati hotas på allvar och i flera länder försöker man lagstifta bort desinformation och aktiviteter som syftar till att polarisera och manipulera. Det finns dock stora risker med en allt för regleringsivrig politik. Kanske är det istället krav på total öppenhet och transparens från plattformarnas sida som är lösningen. Medborgarna skulle då själva kunna avgöra var informationen kommer ifrån och hur informationsmiljön omkring dem skapas.

Under våren 2019 arrangerades en seminarieserie i riksdagen, i samarbete med Consid AB, om konsekvenserna av digitaliseringen. Denna bok använder serien som avstamp, för att sedan ytterligare utveckla ämnet. Den är uppdelad efter tre huvudteman.

  1. Det första avsnittet belyser digitaliseringens påverkan på vår demokrati och vårt välfärdssamhälle.
  2. Därefter följer texter som diskuterar säkerhet och kompetensbehov för att Sverige ska stå starkt.
  3. I det sista avsnittet beskrivs möjliga framtida utvecklingar, med både risker och möjligheter.

I texterna redovisas för hur auktoriteter som Peter Pomerantsev, FNs Agnès Callamard och Googles Alex Walden resonerar, tillsammans med några av de viktigaste svenska aktörerna såsom Carl HeathJan GulliksenAnne-Marie Eklund LöwinderNils Hertzberg och Gustaf Arrhenius.

Det är vår förhoppning att skriften kommer att höja kunskapen och stimulera till en nödvändig diskussion om hur vi som land, men också i dialog med resten av världen, kan verka för att digitaliseringen bidrar till att skapa en bättre framtid för oss alla. En central tanke genom skriften är att beslutsfattare måste ta digitaliseringen på större allvar och inse sitt eget ansvar i syfte att värna demokratin, säkerheten och den personliga integriteten.

Fyll i dina uppgifter för att erhålla din e-bokskopia av “Perspektiv på digitalisering”

* obligatoriskt
Jag godkänner att mina uppgifter sparas *

Consid – ett prisvinnande bolag

Consid är ett av Sveriges snabbast växande bolag som erbjuder konsulttjänster inom IT, management och digital marknadsföring. Företaget startades 2000 av Peter Hellgren och Henrik Sandell och har idag nära 1000 anställda. Omsättningen för 2019 var strax över 1 miljard kronor.

Gasellföretag Dagens Industri

Gasellföretag
8 år i rad

Superföretag Veckans Affärer IT-konsultbolag

Superföretag
7 år i rad

Karriärföretag 2020

Karriärföretag
5 år i rad

Sveriges bästa arbetsgivare Universum IT-bolag

Sveriges bästa
arbetsgivare

Läs mer om våra utmärkelser