Podd med Aurore Belfrage

Techdiplomaten

Lyssna direkt

Podcast med techinvesteraren Aurore Belfrage, om koldioxidskatt, klimatångest som drivkraft och artificell intelligens som samhällelig dunderhonung.

Techdiplomaten

Det är i skärningspunkten mellan artificiell intelligens, stat och kapital som vi hittar Aurore Belfrage – affärsängeln och techdiplomaten som låtit klimatångesten bli en drivkraft. I sitt arbete vill hon förklara och lyfta fram den teknologi som kan hjälpa oss att ställa om till ett hållbart samhälle. I det här avsnittet av Digitala Influencerpodden pratar hon med Peter Hellgren om att välja omställning före tillväxt, varför hon, sin titel till trots, inte är teknikoptimist, och om hur artificiell intelligens skakar om hela geopolitiken.

Höjdpunkter från avsnittet:

1.30 Aurore kallar sig techdiplomat, vad menar hon med den titeln?

”För mig betyder diplomat förhandlare – brobyggare, den som ser flera världar och kan koppla ihop dem – och givet de utmaningar vi står inför ser jag ett behov av att bygga broar och förstå olika världar.”

3.02 Vad ska vi bygga broar mellan?

”Jag är inte en teknikoptimist, jag tror inte att teknik kommer att lösa våra problem. Det är vi människor som styr och har satt oss i den här oerhört kladdiga situationen, men till vår hjälp har vi en rad olika tekniker som skulle kunna bidra till en omställning – om vi har rätt inställning”.

4.42 Är vi som samhälle moget för omställningen?

”Nej, jag tror att sättet vi förenklar den här hållbarhetstransformationen, och vad den innebär i omställning, är någon form av ångestförnekande i masskala.”

6.09 Aurore om att se på omställningen till ett hållbart samhälle som en säkerhetsfråga

”När man ser Pentagon förklara klimatförändringarna som ”conflict multiplyers”, då blir det på riktigt.”

7.45 Aurore om sin syn på tillväxt vs hållbar omställning.

”Vi pratar mycket om tillväxt – hur vi ska växa oss ur den hållbara transformationen – och det vore naturligtvis fantastiskt om det går. Men om vi måste göra den hållbara transformationen med nolltillväxt? Ska vi då kollektivt bestämma oss för att – då gör vi det inte”?

8.41 Om det politiska ramverket.

”Ett av de största marknadsmisslyckandena i historien är att vi inte har prissatt koldioxid. Hela systemet har missat en viktig komponent som gör att vi sitter här.”

12.26 Vad har AI för roll i omställningen?

”AI är ett fantastiskt verktyg. Med artificiell intelligens kan vi ta oss an komplexa problem och stora utmaningar, använda det både för att förstå och prediktera framtiden, men också hjälpa oss att prioritera i var vi sätter in våra resurser.”

13.33 Om AI och dess påverkan på geopolitiken.

”AI förändrar spelreglerna. Artificiell intelligens kan du se som dunderhonung. Om allt annat är lika så om någon har AI är de väsentligt mycket starkare och kapablare, både i beslutsfattande och resursanvändning. Och där pågår det en kapprustning nu.”

16.47 Om skillnaden mellan Kina och EU när det kommer till synen på insamling av data.

”Om vi skyndar väldigt långsamt med att titta på hur vi skulle kunna använda data för att förstärk och förbättra oss som vårdgivare, eftersom vi är oroliga som arbetsgivare, då springer potentiellt våra kinesiska bröder och systrar framför oss.”

20.22 Behöver vi accelerera omställningen?

”Ja. Definitivt. Och kanske måste vi inte bygga allt själva, här? Men då måste man bygga partnerskap över nya typer av gränser, public – private-sättet att jobba behöver nog en nystart.”

22.57 Varför används innovationsupphandling så sällan i samband med offentlig upphandling?

”Ja och det är inte för att det är fel på själva lagen, utan det är en mindsetfråga och det finns inte så mycket praxis.”

24.54 Aurore Belfrages fem snabba favoriter.

27.03 Om Aurores bakgrund.

”Jag är född i London, uppvuxen i Saudiarabien, gått i anglosaxisk skola och bott mer eller mindre än hälften av mitt liv i London, min dotter är född där. Så jag jobbar och tänker lika mycket på engelska och svenska”.

27.36 Aurores råd till den nymornade tech-entreprenör där ute som vill ta in kapital utifrån.

”Man ska gå in i mötet och anta att personen kommer att säga nej, och redan innan ha funderat ut alla anledningar till ett nej, som de tänker men inte säger, och vända det till ett ja.

29.08 Vad tittar Aurore på när hon själv investerar i bolag?

”Jag investerar bara i bolag som bidrar positivt och konstruktivt i klimatomställningen.”

Aurore rekommenderar gäst till kommande poddar.

29.40 Så följer du Aurores minst sagt fartfyllda framfart.

”Jag investerar bara i bolag som bidrar positivt och konstruktivt i klimatomställningen.”

- Aurore Belfrage, techdiplomat

Har du förslag på en digital influencer till podden?

Tipsa oss gärna i formuläret!

    Senaste nytt på Consid