Podd med PostNords VD

Säker på sin post

Lyssna direkt

Podcast med Annemarie Gardshol, vd och koncernchef på PostNord, om att vända skutan när det blåser som allra värst, om att tjuvkika på Kina och om att dela ut post som inte längre finns.

Säker på sin post

Digitaliseringen slog ner som en bomb i den svenska postverksamheten. När Annemarie Gardshol tillträdde som vd 2018 gick PostNord med storförlust och var ett av Sveriges mest utskällda bolag. Idag har man lyckats vända utvecklingen och utforskar nya smarta lösningar för framtidens leveranser. I det här avsnittet av Digitala Influencerpodden berättar hon om en bransch som faktiskt fixade omställningen under pandemin, om att vara ett vinstdrivande bolag med samhällsansvar och om teknikutvecklingen som på ett ögonblick förändrade hela spelplanen för ett fyrahundraårigt yrke.

Höjdpunkter från avsnittet:

1.43 Var befann sig Postnord 2018 när Annemarie tillträdde?

”Vi sågs nog inte riktigt som ett bolag som hade koll. Brevvolymerna hade gått ner ganska kraftigt, framför allt i Danmark, och paketvolymen hade vuxit. Men det fanns också mycket förutsättningar att jobba med.”

4.38 Hur tar man in åsikter och feedback från en så stor kundkrets som Postnords?

”Våren 2018 gav vi oss ut på en turné, vi kallade den för Postnord lyssnar, det var Malmö i söder till Luleå i norr, där vi bjöd in allmänheten till att komma och träffa oss och berätta om sina upplevelser.”

6.08 Historikern Anders Johnson kallar digitaliseringen av samhället ”den största utmaning som postväsendet stått inför sedan bildandet 1636”. Var det så dramatiskt?

”Någonstans vid millennieskiftet börjar samhället digitaliseras och de senaste 20 åren har vi sett en kraftig nedgång på breven – 80 procent i Danmark, 50 procent i Sverige, så det som byggdes upp på 380 år har halverats i Sverige på 20 år. Samtidigt har paketvolymerna i Sverige ökat med 350 procent. Så det är en kraftig förändring på en väldigt kort tid.”

8.04 Har Postnord märkt av stor skillnad i volymer under pandemin?

”Absolut, det har hela branschen gjort. Vår affärsplan accelererade säkert med två år när coronan slog till.”

9.29 Vad händer nu när samhället öppnar upp igen?

”Tittar man på marknader som är mer mogna i sin e-handel än Norden är, så inser man att det kommer att fortsätta växa. Det faktum att branschen skötte sig så bra under corona gör också att många upplever det som praktiskt och bekvämt.”

10.28 Vilka länder har kommit längre än Norden i e-handeln?

”USA har kommit ganska långt, England har kommit ganska långt och Kina har kommit jättelångt.

11.00 Varför har dessa länder kommit så mycket längre?

”I USA har nog Amazon spelat en stor roll. I Kina har man hoppat över en del steg i utvecklingen och är enormt digitaliserade.”

12.31 Hur har brevvolymerna förändrats de senaste åren?

”Brevsidan har haft en konstant nedgång som ligger i snitt på tio procent per år. Vi ser inga skäl till att den nedgången inte skulle fortsätta, så där handlar det om att anpassa vår verksamhet efter den förändring i efterfrågan som vi möter.”

 13.40 Hur ser ägarförhållandena ut i Postnord?

”Vi är ägda av den svenska och danska staten, den svenska äger 60 procent av bolaget och den danska 40 procent. Vi är som vilket annat vinstdrivande företag som helst i den bemärkelsen att vi förväntas leverera ett positivt resultat, men sen har vi ett viktigt uppdrag kopplat till brevsidan och är ändå någon form av samhällsbärare och med det kommer ett stort ansvar.”

15.18 Om Postnords samhällsuppdrag.

”I Sverige finns det 22 000 gula brevlådor ute på stan och långt ut på landsbygden. Det finns 5,2 miljoner avlämningsställen vi ska besöka varje dag. Vi hämtar också på företag. Och vi måste stå redo för hela den leveransapparaten och klara det på två dagar. 70 procent av våra kostnader är fasta.”

18.22 Kommer vi dela ut fysiska brev om 10–15 år alls?

”Vi kommer dela ut post så länge det finns brev att dela ut och vi förväntas göra det. Tror jag att vi kommer att kunna fortsätta göra det utan att det finns någon form av ersättning från staten för det? Nej det tror jag inte.”

18.54 Postnords nya paketboxar – är det ett sätt att ersätta postombuden?

”Jag tror absolut att postombuden kommer att finnas kvar, men där vi investerar nu är att bygga ut vårt paketboxnätverk.”

19.57 Kommer framtidens konsumenter verkligen acceptera att behöva hämta ut sina paket?

”I våra konsumentundersökningar ser vi att man vill ha valfriheten, och den kan variera lite. Vi är på sommarsemester – då vill vi ha det på ett sätt, vi är hemma i stan – ett annat sätt, så vi jobbar med paletten med alternativ.”

20.31 Hur går det med målet att ha fossilfria leveranser till 2030?

”Det tror vi ska vara möjligt. Vi har också satt som halvtidsmål att vi ska ha reducerat med 40 procent de kommande fem åren. Det tror vi också ska vara möjligt, men vi är beroende av våra leverantörer, kunder och konsumenter.”

22.10 Ställer konsumenterna också krav på fossilfritt?

”Våra kunder driver på hårt, och det gör ju de för att deras kunder, de som vi nu kallar för konsumenter här, någonstans har en förväntan om det.”

23.32 Annemarie Gardshols fem snabba favoriter.

25.42 När Annemarie Gardshol tillträdde som Sverigechef 2018 lovade hon att se till att Postnord blev ett företag som folk litar på igen. Har hon lyckats?

”Förtroendet för Postnord har ökat och jag kan se i våra undersökningar att folk tycker att vi gör ett bra jobb. Men är vi där jag tycker att vi ska vara? Nej det är vi inte.

27.08 Annemarie Gardshols bästa digitaliseringstips.

”Man måste låta sig inspireras av de bolagen som startar från ett vitt papper och kliver rakt in i detta och skapar de här digitala affärsmodellerna, men man måste också ha lite självförtroende och se att vi har styrkor att jobba med. Bryt ner den här elefanten i bitar, starta i det lilla men tänk stort.”

28.39 Annemarie Gardshol rekommenderar gäst till kommande poddar.

29.34 Så gör du om man vill veta mer om Annemarie Gardshol och Postnords förändringsresa.

”Man måste låta sig inspireras av de bolagen som startar från ett vitt papper och kliver rakt in i detta och skapar de här digitala affärsmodellerna, men man måste också ha lite självförtroende och se att vi har styrkor att jobba med.”

- Annemarie Gardshol, vd PostNord

Har du förslag på en digital influencer till podden?

Tipsa oss gärna i formuläret!