Pandemin som digital injektion

Podcast med Läkemedelsverkets IT-chef

Lyssna direkt

Podcast med Pelle Persson, IT-chef på Läkemedelsverket, om läkemedelsgodkännanden i raketfart, digitala insatsstyrkor och om en robot som revolutionerat biverkningsrapporteringen.

Pandemin som digital injektion

När pandemin svepte in över världen och delar av samhället lamslogs, tvingades andra delar växla upp: Ett vaccin skulle tas fram i raketfart, tillgången på mediciner säkras, biverkningar registreras. I centrum stod Läkemedelsverket, och på myndighetens IT-avdelning befann sig chefen Pelle Persson på första parkett när digitaliseringen plötsligt fick en superinjektion. I det här avsnittet av Digitala Influencerpodden berättar han om hur svenska Läkemedelsverket tog huvudansvaret för det första vaccingodkännandet i EU, om att göra flera månaders arbete på några veckor och hur man reglerar läkemedelsmarknaden utan att för den skull strypa innovationskraften

Höjdpunkter från avsnittet:

2.12 En guldålder för digitalisering på Läkemedelsverket?

”Vi har ett ständigt jättesug från verksamheten men också saker i omvärlden som påverkar oss där vi måste bidra till digitalisering och innovation.”

2.54 Vad är Läkemedelsverket för myndighet?

”Många tänker nog på själva läkemedelsgodkännandeprocessen, och det är väl basen, men där jobbar vi runt hela läkemedlets livscykel.”

4.22 Hur kommer det sig att Sverige så ofta är med och godkänner läkemedel å EU:s vägnar?

”Man har en enorm kompetens, man har byggt en organisation för att kunna göra det. Det har vuxit fram med tiden.”

4.56 Pelle Persson om medicintekniska produkter och skillnaden mot rent medicinska produkter.

”Det är ett område som har mer eller mindre exploderat på senare år och gått från ganska enkla produkter till idag mycket mjukvara och väldigt tekniskt avancerade produkter.”

6:11 Hur går läkemedelsgodkännandet till?

”I slutändan är det EMA, det europeiska läkemedelsverket som ger rekommendationen och sedan är det formellt EU-kommissionen som tar beslutet.”

7:37 Hur såg arbetet med att snabbt få fram ett vaccin mot covid-19 ut för Läkemedelsmyndigheten?

”Tidigare har det varit så att när man lämnar in en ansökan så får vi all information på ett bräde, här har vi fått all information kontinuerligt och påbörjat utvärderingen tidigare för att kunna slutföra den snabbare.”

9.39 Pelle berättar om hur biverkningsrapporteringen digitaliserats under pandemin.

”Vi satte till en taskforce som gjorde ett liknande arbete som tog två år tidigare på bara ett par veckor.”

10.48 Om Läkemedelsverkets nya digitala medarbetare Bivert.

”Det handlar om en digital robot som hanterar inkommande biverkningsrapporter och stoppar in i vårt ganska ålderstigna biverkningssystem.”

12.24 Hur kan man plötsligt göra något på bara ett par månader, som tidigare tagit flera år?

”Sense of urgency, tror jag. När det verkligen gäller så kopplar man på alla de bästa resurserna man har, beslutsprocesser underlättas och vi vågar göra saker och ting.”

13.15 Om virtuella kliniska prövningar.

”Vi har försökt undanröja regulatoriska hinder och det kan handla om att patienter kanske inte behöver träffa läkare och forskare på samma sätt.”

15.57 Hur balanserar myndigheten mellan att uppmuntra innovation och reglera marknaden?

”Det kan låta som motpoler, men jag är inte säker på att det är ett direkt motsatsförhållande. Snarare sitter vi på en enorm kunskap och kompetens – att jobba med utbildning och rådgivning och stötta forskning och industri är också ett av våra uppdrag.”

17.22 Hur hanterar Läkemedelsverket frågan om AI?

”Det händer ju extremt mycket i industrin både i utvecklingen av läkemedelsprodukter och medicinsktekniska produkter, det är egentligen det området vi ser att vi behöver bygga vår kompetens.”

18.30 Lyckas man rekrytera den kompetens som behövs?

”Vår enhet har nästan fördubblats sedan jag började för fem år sedan. Vi var väl ett femtiotal när jag började för fem år sedan och nu är vi närmare åttio och en hel del konsulter.”

21.45 Pelle om skillnaden mellan att jobba inom det privata och det offentliga.

”Den stora skillnaden som jag blev mest positivt överraskad över är hur öppen man kan vara och hur mycket vi kan dela med oss av. Det finns ju ingen konkurrens, har vi gjort något på ett smart sätt kan vi dela med oss till grannen över gatan.”

Regeringen och SKL har slagit fast att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Hur når vi dit?

23.55 ”Samverkan och erfarenhetsutbyte är väl framgångsreceptet, och att inte fastna i strukturerna.”

25.42 Pelle Perssons fem snabba favoriter.

28.16 Pelle Persson tipsar om gäst till kommande poddar.

28.40 Pelle Perssons bästa digitaliseringstips.

”Man ska inte vara så orolig för att man halkar efter, alla halkar efter på olika sätt. Men rid på vågen nu när det är pandemi, är det något vi har lärt oss är det att det kan gå otroligt fort om bara de rätta incitamenten finns.”

29.47 Så följer du Pelle Perssons fortsatta framfart.

”Vi har ett ständigt jättesug från verksamheten men också saker i omvärlden som påverkar oss där vi måste bidra till digitalisering och innovation.”

- Pelle Persson, Läkemedelsverket

Har du förslag på en digital influencer till podden?

Tipsa oss gärna i formuläret!

    Senaste nytt på Consid