Podcast om JavaScript-biblioteket React

Om React.js: vad det är, hur det används och hur framtiden för React ser ut.

UTVECKLA #2: React med Linnéa Karlsson

I det andra avsnittet av UTVECKLA diskuterar vi JavaScript-biblioteket React med vår egen expert på området – Linnéa Karlsson!

Vad är React.js och varför ska man använda det? Linnéa ger svar på tal.

Highligths:

00:26 Hej och välkomna!
04:12 Välkommen, Linnéa!
05:50 Vad är React?
20:48 Vilka typer av verktyg arbetar man med i React?
27:55 Hur ser framtiden för React ut?
31:09 Tipsa oss gärna!

Länkar från avsnittet:

- Man kan bygga väldigt kraftfulla komponenter med React. Oavsett bibliotek eller ramverk är det dit hela webben är på väg just nu.

Linnéa Karlsson