Q Rendezvous x Athena

2019-10-09

Early Night Gala anordnades den 9 oktober 2019 med syfte att skapa en mötesplats för alla generationers kvinnor. Målet var att främja och lyfta olika kvinnor inom IT & tech. Kvällens tema och huvudfrågeställning handlade om hur man bygger ett socialt hållbart samhälle där IT-branschen på sikt utgörs av en 50/50-fördelning mellan kvinnor och män.

Nätverkskvällen anordnas av Consids jämställdhetsplattform Q Rendezvous tillsammans med Saabs kvinnliga nätverk Athena. Under kvällens gång genomfördes en paneldebatt med olika kvinnor från branschen. Där i bland Linköpingsprofilen Maria Paavola som startat initiativet ”Teknikkvinnor” som syftar till att inspirera kvinnor inom tech. Under paneldebattens gång fanns även möjlighet för alla besökare att ställa frågor.

“För att kunna utmana denna dystra statistik behövs det starka och konkreta åtgärder. Vi kan inte göra allt, men vi kan bidra till att frågan lyfts och skapa mötesplatser där jämställdhet inom IT diskuteras. Ett exempel på detta är lyfta kvinnliga ledare som går före inom techbranschen.”

– Therese Eriksson, nationell projektledare för Q Rendezvous.

 

"Vi är mycket stolta över att vi, genom Athena, kan driva jämställdhetsfrågan framåt. Det blev en inspirerande kväll som vi tillsammans med Consid fick möjlighet att skapa. Där vi byggde nya relationer och tillsammans blickade fram emot en mer jämställd värld." 

Sara Eriksson, Ordförande Athena - SAABs kvinnliga nätverk