SKL Kommentus

Ramavtal för dig som kommun, region eller kommunalägt bolag

Vi på Consid är stolta över fortsatt förtroende som leverantör i ramavtalet för IT-konsulttjänster som tecknats med SKL Kommentus för samtliga kompetensområden och samtliga geografiska områden vi lämnade anbud på. Läs vad ramavtalet innebär för din kommun eller region.

http://Simon%20Georgsson,%20Affärsansvarig%20offentlig%20sektor%20på%20Consid

Simon Georgsson

Affärsansvarig offentlig sektor

simon.georgsson@consid.se 076-947 54 26

Hej kommun, region och kommunalägda bolag!

Vi vill med denna sida erbjuda kortfattad information till er kommuner, regioner och kommunalägda bolag, som har möjlighet att avropa på ramavtalet med SKL Kommentus, som ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), inom IT-konsulttjänster. Vi vill även ge er lite information om Consid och den kompetens och erfarenhet vi besitter. Informationen inkluderar endast ett axplock av vad vi kan erbjuda.

Nedan följer några av de områden där vi besitter expertis och har mångårig erfarenhet av att hjälpa både kommuner och regioner med. Vi bokar gärna in ett möte för att berätta mer om oss och för att höra mer om era utmaningar och möjligheter.

Ni finner kontaktuppgifter till ert lokala Considkontor längre ned på sidan.

Får jag använda avtalet? Testa och se!

Det finns för närvarande över 950 avropsberättigade kunder till ramavtalet. Kontrollera om ni finns med som avropsberättigade part genom att söka efter ert kundnamn nedan. Alla regioner, kommuner och deras bolag kan ansluta sig och få tillgång till inköpscentralens ramavtal.

 

 

Webbdirektivet – vi hjälper er uppfylla de nya lagkraven

Vad gäller Webbdirektivet har vi ett team som levererat strategi samt faktisk åtgärdplan och själva genomförandet. Vårt team består därav av både projektledare, tillgänglighetsexperter och systemutvecklare med lång erfarenhet av att arbeta löpande med tillgänglighet för webben, och har hjälpt kunder att faktiskt uppnå de nya kraven.

Consid har ett utpräglat arbetssätt och en strategi för att hjälpa våra kunder att uppnå kraven, och det strukturkapital som byggts upp vill vi dela med oss av till er.

Läs mer om hur vi ser på Webbdirektivet och hur vi kan hjälpa er att uppnå kraven.

Webb & e-handel – erbjudande inom digitala kanaler

Begreppet digitala kanaler är ett brett uttryck som innefattar en stor del av vår kärnkompetens. För att enklare förstå vad detta kan innebära, ta gärna en titt på våra offentliga referenscase innehållandes exempel på webb- och intranätprojekt. Läs gärna mer om vårt erbjudande inom e-handel, webb och övriga digitala kanaler här.

SiteVision, Episerver & Sitecore

När det kommer till kommunala och offentliga webbplatser vill vi lyfta vårt samarbete med Sitevision, som är en mycket omtyckt plattformsleverantör inom denna sektor.

Sitevision Logo

Vi har gjort en stor mängd sajter med Sitevision som grundplattform och innehar högsta partnerstatus. Nedan finns ett axplock av de webbplatser vi byggt, med Sitevision som teknisk plattform, som fått nomineringar och vunnit priser i Guldhanden.

Vi har också högsta partnernivå hos Episerver och Sitecore, två andra välkända och ledande aktörer inom CMS.

Episerver logo      SiteCore Logo

Vi har byggt kommunala hemsidor, intranät och digitala plattformar med dessa CMS-system som grund under många år, vilket lett till goda referenser och erfarenheter och placerat Consid i toppen av rekommenderade leverantörer och samarbetspartners för samtliga partners vi samarbetar med kring detta.  

 

Informationssäkerhet – erbjudande inom formell & informell säkerhet av information

Idag upplever de flesta att tempot blivit högre, och vi lägger allt mer av vår arbetstid på att hitta rätt information för att kunna göra våra jobb. Detta ökar behovet av att ha rätt information tillgänglig, på rätt sätt och i rätt tid. Utrymmet att fatta rätt beslut krymper, och det är viktigt med hög effektivitet i processer för att skapa fördelar, bygga förtroende och behålla proaktivt handlingsutrymme. Verksamheten är direkt beroende av att den som i realtid tar del av informationen kan lita på det den ser och läser.

På Consid kan vi navigera oss tillsammans med er som kund i just den typen av resonemang, och vi pratar gärna mer om hur vi kan bistå med expertis för just er för att säkra er information.

Läs mer om vårt erbjudande inom informationssäkerhet här.

 

Förvaltning och vidareutveckling – vårt helhetsåtagande avseende utveckling och förvaltning

Vad händer när ett utvecklingsprojekt är slutfört? Hur tar man bäst hand om ett befintligt arv av system och kod från tidigare leverantörer och system?

Vi på Consid har ett affärsområde som är inriktat på just den typen av utmaningar, och har framförallt ett strukturkapital och en enad strategi och uppsättning resurser för att i praktiken utföra arbete inom förvaltning och vidareutveckling. Vi har mycket god vana av att förvalta våra offentliga kunders olika system, där allt ifrån webbplatser till skräddarsydda system eller intranät innefattas.

Oavsett vilken typ av system ni har idag, kan vi på Consid förvalta och vidareutveckla dem på ett efektivt och tryggt sätt. Ta gärna en titt på referenserna längst ned på denna sida, och under våra referenser, för att bilda en större förståelse.

 

Den moderna arbetsplatsen – lösningar som tillmötesgår behovet av en modern arbetsplats i en ständigt föränderlig digital värld

Vi har mångårig erfarenhet inom detta område. Vi kan bistå alla våra kunder med specifika lösningar för just deras behov. Läs mer om hur vi jobbar med moderna digitala arbetsplatser.

Vi har för en rad olika offentliga kunder genomfört både förstudier och projekt för att implementera intranät som är en stor del av vårt erbjudande, och andra arbetplatsrelaterade lösningar. Den moderna arbetsplatsen handlar dock för oss om mycket mer än att bygga intranät, det kan tillexempel handla om tidrapporteringssystem samt smarta mobila lösningar för att förenkla vardagen för kollegor ute i fält.

Vi har genomfört många projekt med fokus på just detta. Några av dessa hittar du bland våra referenser.

Digitalisering av fastighetsbolag

Consid har i generella termer mycket god kompetens vad gäller att digitalisera väsentliga delar av arbetsplatser som beskrivet ovan, och i synnerhet vad gäller fastighetsbolag. För flertalet fastighetsbolag har vi byggt innovativa och tids-/kostnadsbesparande system och implementationer.

Vi berättar mer än gärna mer om dessa engagemang, så ta gärna en kontakt med någon av oss som står listade i slutet av inlägget om ni vill ha mer information kring detta, eller vill att vi kommer med input från våra insikter och vår erfarenhet.

Office 365 Logo

Som en given pusselbit i vårt erbjudande kring den moderna arbetsplatsen passar Office 365 in. Att anpassa er miljö i Office 365 med allt vad det innebär är en stark faktor till de framgångar vi tillsammans med kunder har nått inom området.

RPA (Robotic Process Automation)

RPA representerar en möjlighet att automatisera processer och uppgifter som tidigare förknippats med tidskrävande manuell hantering. Genom att tillämpa en agil metodik och modern teknik hjälper vi våra kunder att identifiera och realisera betydande kostnadsbesparingar samt öka kvalitén och i många fall arbetsglädjen genom att automatisera regelbaserade processer. Vi har spelat in en podcast på ämnet som du gärna får ta del av här.

UiPath logo

Vi har mångårig erfarenhet av processautomatisering och kan hjälpa er att dra fördel av RPA baserat på teknologi från bland annat Microsoft och UI Path.

 

Mobila lösningar – från innovation och utveckling till förvaltning och optimering

Tidigare i våras förstärkte vi vårt erbjudande rejält kring just mobila lösningar, IOM förvärvet av en av Sveriges absolut vassaste aktörer inom apputveckling, som nu går under namnet Consid Mobility. Med flera av Sveriges ledande aktörer inom konsumentmarknaden och världsledare inom sina diverse branscher har Consid en mycket stark kompetens att ta sig an både nyutvecklingsprojekt och förvaltning av appar och mobila lösningar.

Vi har för offentlig sektor byggt och förvaltar flertalet mobilappar, som vi mer än gärna berättar mer om i ett möte.

Läs gärna mer om vårt erbjudande inom mobila lösningar, GDPR-anpassning för appar, hur vi jobbar med vår Mobile Health Check och ta gärna del av våra referenser inom området.

 

Digital marknadsföring & kommunikation – heltäckande erbjudande inom marknadsföring och kommunikation

Oavsett vilket typ av digitala engagemang man som myndighet tar sig an blir kommunikation extremt viktigt. Vi har ett affärsområde med just denna inriktning, vilket till stor del handlar om att skapa en bild och en känsla kring våra kunders varumärke och vad man vill stå för. Det kan yttra sig i grafiska profiler eller marknadskampanjer.

Consid har vunnit priser för hur väl genomförda kommunikationsinsatser vi gjort i våra kunders digitala plattformar. Läs mer om oss i Resumé.

Allt ovan är självklart centrala delar när det kommer till Webbdirektivet som syftar till just användarupplevelse och kommunikation. Fråga oss gärna så berättar vi om våra projekt som genomförts, eller ta del av våra referenser.

 

Innovation – stöd för organisationer att fånga upp kreativa idéer och innovation

Inom vårt affärsområde Innovation lever vi som vi lär. Med vårt entreprenöriella hjärta har vi förmågan att sätta oss in i våra kunders behov av att hitta snabba och strukturerade innovations- och idémetodiker som går att omsätta i verkligheten. Vi förstår att våra kunder helt enkelt inte har tid och råd att fastna i långdragna processanalyser och certifieringsvillkor innan de kan prova nya idéer.

Karios Future Logo

Vi har inom detta område ett starkt samarbete med Sveriges ledande analysbolag som lägger mycket resurser och engagemang i framtidsinsikter för att kunna hjälpa kunder att dra slutsatser och göra rätt investeringar framåt. Tillsammans med oss på Consid har ett koncept tagits fram kring analys och framtidsplanering vad gäller digitala engagemang och system. Detta har visat sig vara mycket effektivt för de kunder vi har inom kommuner och andra offentliga organisationer.

 

Test och Kvalitetssäkring – erbjudande inom kvalitetssäkring, där bland annat teknisk testning, kravspårning, coaching och testledning ingår

Consid kan genom hjälpa er att bli bättre på mjukvarutest genom coachning av personal och utveckling av befintliga processer. Vi har bred erfarenhet av test och testledning och kan bidra med kvalificerad kunskap från andra branscher, för att ge nya idéer och infallsvinklar, för att göra er testning ännu bättre.

I samtid med att vi influeras av nya innovationer har vi bland annat tagit fram erbjudanden kopplat till testning av användarbeteende på kommunala webbplatser. Läs gärna mer i detta blogginlägg.

 

Kontaktuppgifter

Vi kommer gärna ut och träffar er för att höra om era utmaningar inom den digitala resan och för att dela med oss av våra erfarenheter inom området. Nedan följer kontaktuppgifter för respektive region:

Madeléne Gardbeck

Stockholms län

madelene.gardbeck@consid.se 072-995 54 98

Jacob Almers

Jönköpings län

jacob.almers@consid.se 070-853 17 18

Kristoffer Nilsson

Västernorrlands & Jämtlands län

kristoffer.nilsson@consid.se 070-853 17 56

Simon Jansson

Uppsala, Gävleborgs & Dalarnas län

simon.jansson@consid.se 070-868 49 47

Pär Svensén

Försäljning Göteborg

par.svensen@consid.se 070-324 27 45

Mikael Nilsson

Östergötlands län

mikael.nilsson@consid.se 073-234 62 02

Några av våra referenser inom offentlig sektor

Platsvarumärket NKPG City - Storformat vepa
2 min lästid
Referens

Ny varumärkesplattform för NKPG City

Consid har tagit fram en ny varumärkesplattform för NKPG City. Ett platsvarumärke som hyllar Norrköpings historia & tar sikte på framtiden.

Kategorier: Communication, Grafisk form, Grafisk produktion, Kampanj, Kommunikationskoncept, Varumärke
Piabs nya partnerportal MyPiab utvecklad av Consid
5 min lästid
Referens

Sömlös upplevelse när Piab fick ny partnerportal

Efter att 2021 lanserat en ny webbplats åt Piab uppstod behovet att även omforma partnerportalen My Piab. Läs mer om hur vi hjälpte Piab bryta ny digital mark med sin nya partnerportal.

Kategorier: Episerver / Optimizely
Coops app Scan & Pay som Consid varit med att utveckla
2 min lästid
Referens

Coops Scan & Pay möjliggör snabb självscanning och utcheckning

Vi var med och hjälpte Coop att ta fram Scan & Play. Consid har nu i uppdrag att underhålla och vidareutveckla tjänster i Scan & Pay-appen.

Kategorier: App
Ett äldre par som promenerar in i en skogsdunge på en stig
3 min lästid
Referens

Malmberg – nytt kommunikationskoncept

Vi hjälpte Malmberg att ta fram ett nytt kommunikationskoncept, för att ge bolaget en tydlig riktning. Läs mer om hur vi gick tillväga nedan.

Kategorier: Communication, Grafisk form, Kommunikationskoncept, Varumärke, Visuell identitet
Ladda fler