Care of Sweden

När Care of Sweden vuxit rejält både på den inhemska och internationella marknaden uppstod behov av att uppdatera den grafiska profilen och kommunikationen. Vårt uppdrag var att landa ett nytt grafiskt uttryck, en brandmovie och löpande kommunikation som kan ta varumärket Care of Sweden vidare på sin framgångsresa.

http://Douglas%20Lindevall%20Communication%20Consid

Douglas Lindevall

Affärsområdesansvarig Communication

douglas.lindevall@consid.se 070-977 10 03

Utmaningen

Care of Sweden konkurrerar på en marknad som blir allt hårdare prisutsatt. Utmaningen var att lyfta varumärket Care of Sweden och värdet av deras samlade erbjudande (i form av högkvalitativa, innovativa produkter, utbildning, support och nära samarbete med vården) så att man särskiljs från konkurrenterna och upplevs som en komplett partner och attraktiv arbetsgivare där man jobbar tillsammans mot en tydlig vision.

Lösningen

Oavsett om målgruppen som möter Care of Sweden är svensk vårdpersonal, upphandlingsjurister, distributörer på exportmarknaden eller potentiella medarbetare är målsättningen att man känner att Care of Sweden gör skillnad i sin strävan mot en värld utan trycksår.

Om Care of Sweden

I över 20 år har Care of Sweden jobbat för att minska onödigt lidande och spara ekonomiska resurser. Genom sin ambitiösa vision, att eliminera trycksår, har man levererat säkra och innovativa lösningar så att vårdpersonal kan förebygga och behandla trycksår.

Vill du veta mer?

Lämna dina uppgifter så hör vi av oss.

    Care of Swedens nya grafiska profil